BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziewanowska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wymiary przynależności do społeczności wokół marki uczelni i ich konsekwencje
Dimensions of University Brand Community and Their Consequences
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 161-176, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Marka, Lojalność
Higher education, Brand, Loyalty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemem w badaniu przedstawionym w tym artykule jest utworzenie i weryfikacja skali do oszacowania wymiarów przynależności do społeczności wokół uczelni oraz porównanie poziomu przynależności wśród studentów rożnych uczelni. Społeczność wokół uczelni w tym wypadku jest rozumiana jako powiązania występujące między studentami a rożnymi elementami oferty uniwersyteckiej, takimi jak: sama uczelnia i jej marka, wydział jako miejsce, gdzie faktycznie odbywają się zajęcia, studia - ich profil i dopasowanie do oczekiwań studenta, wreszcie pozostali studenci. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to identify dimensions of brand community (BC) in higher education and explore their relationship with marketing consequences (word-ofmouth and student loyalty). In the first part of the paper a brief literature review on brand communities (definition, characteristics, current streams of research) is presented, as well as its application in higher education sector is outlined. In the second part, the results of a quantitative study are presented and discussed: the dimensions of BC are identified and their level is compared in three different higher education institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adjei, M., Noble, S. i Noble, C., (2010), The influence of C2C communications in online brand communities on customer purchase behavior, "Journal of the Academy of Marketing Science", 38(5).
 2. Algesheimer, R., Dholakia, U. M. i Herrmann, A., (2005), The social influence of brand community: Evidence from European car clubs, "Journal of Marketing", 69(3).
 3. Allen, R. i Shen, J., (1999), Some new evidence of the character of competition among higher education institutions, "Economics of Education Review", 18.
 4. Alves, H., (2010), The measurement of perceived value in higher education: a unidimensional approach, "The Service Industries Journal", 31(12).
 5. Bagozzi, R. P., Bergami, M., Marzocchi, G. L. i Morandin, G., (2012), Customer-organization relationships: Development and test of a theory of extended identities, "Journal of Applied Psychology", 97(1).
 6. Bagozzi, R. P. i Dholakia, U. M., (2006), Antecedents and purchase consequences of customer participation in small group brand communities, "International Journal of Research in Marketing", 23(1).
 7. Churchill, G. J. i Peter, J., (1984), Research Design Effects on the Reliability of Rating Scales: A Meta-Analysis, "Journal of Marketing Research", 21(4).
 8. Dziewanowska, K., (2016), Customer Experiences as Value Enablers and their Correlation with Marketing Outcomes in Higher Education, "1st International Conference on Social Collaboration and Shared Values in Business", Gwangju, Chonnam National University.
 9. Fuller, J., Matzler, K. i Hoppe, M., (2008), Brand community members as a source of innovation, "Journal of Product Innovation Management", 25(6).
 10. Habibi, M. R., Laroche, M. i Richard, M.-O., (2014a), Brand communities based in social media. How unique are they? Evidence from two exemplary brand communities, "International Journal of Information Management", 34(2).
 11. Habibi, M. R., Laroche, M. i Richard, M.-O., (2014), The roles of brand community and community engagement in building brand trust on social media, "Computers in Human Behavior", 37.
 12. Harman, G., (2006), Adjustment of Australian academics to the new commercial university environment, "Higher Education Policy", 19(2).
 13. Judson, K. M. i Taylor, S. A., (2014), Moving from Marketinzation to Marketing of Higher Education: The Co-Creation of Value in Higher Education, "Higher Education Studies", 4(1).
 14. McAlexander, J. H., Kim, S. K. i Roberts, S. D., (2003), Loyalty: The influences of satisfaction and brand community integration, "Journal of Marketing Theory and Practice", 11(4).
 15. McAlexander, J. H. i Koenig, H. F., (2012), Building communities of philanthropy in higher education: contextual influences, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", 17.
 16. McAlexander, J., Koenig, H. i Schouten, J., (2006), Building Relationships of Brand Community in Higher Education: A Strategic Framework for University Advancement, "International Journal of Educational Advancement", 6(2).
 17. McAlexander, J., Schouten, J. i Koenig, H., (2002), Building brand community, "Journal of Marketing", 66(1).
 18. Muniz, A. M. i Schau, H. J., (2007), Vigilante marketing and consumer-created communications, "Journal of Advertising", 36(3).
 19. Muniz, A. i O'Guinn, T., (2001), Brand community, "Journal of Consumer Research", 27(4).
 20. Nunnally, J., (1978), Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.
 21. Rozmus, A. i Pado, K., (2009), Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce - wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, "e-Finanse", 2.
 22. Schau, H. J., Muniz, A. M. i Arnould, E. J., (2009), How brand community practices create value, "Journal of Marketing", 73(5).
 23. Schouten, J. W., McAlexander, J. H. i Koenig, H. F., (2007), Transcendent customer experience and brand community, "Journal of the Academy of Marketing Science", 35.
 24. Wierzbiński, J., (2006), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 25. Zaglia, M. E., (2013), Brand communities embedded in social networks, "Journal of Business Research", 66(2).
 26. Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C. i Zhou, N., (2011), How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms, "Journal of Business Research", 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu