BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem
Organizational Climate and Age Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 105-117, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Organizacja, Klimat organizacyjny, Zarządzanie wiekiem, Badania ankietowe
Labour, Organisation, Organizational climate, Age management, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec dynamicznych przemian demograficznych rynku pracy zjawisko zarządzania wiekiem zyskuje na popularności, stając się przedmiotem licznych badań. Poszukując uwarunkowań częstości stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, w niniejszym opracowaniu uwagę zwrócono na typy klimatu organizacyjnego. W przyjętych założeniach uwzględniono koncepcję klimatu organizacyjnego Kolba, który wyróżnił trzy jego typy: autokratyczny, wspierający, pośredni. Do diagnozy klimatu organizacyjnego, w myśl jej teoretycznych założeń zastosowano Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego (KKO, w polskiej adaptacji Stanisława Chełpy). Drugim wykorzystanym narzędziem była ankieta własna - twierdzenia dotyczyły stosowanych praktyk organizacyjnych (ergonomia miejsca pracy, organizacja pracy, prozdrowotne, prorozwojowe, okołoemerytalne działania pracodawcy). Zbadano 395 osób pracujących, 233 kobiety i 162 mężczyzn. (abstrakt oryginalny)

Faced with dynamic demographic changes on the labor market, the phenomenon of age management is gaining in popularity and becoming the subject of numerous studies. In looking at the conditions behind the frequency of applied age management solutions, this study examines the accompanying type of organizational climate. The research assumptions take into account the Kolb concept of organizational climate, which identifies three types-autocratic, supportive, and moderate. Bearing in mind Kolb's theoretical assumptions, the Organizational Climate Questionnaire (as adapted into Polish by Chełpa) was used to diagnose organizational climate. The second tool used was a proprietary survey with statements regarding applied organizational practices (workplace ergonomics, work organization, and employer activities regarding health promotion, development, and retirement). A total of 395 working people were examined-233 women and 162 men. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adenike A. (2011), Organizational Climate as a Predictor of Employee Satisfaction: Evidence from Covenant University, Business Intelligence Journal, nr 1.
 2. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T. (2005), Starzejące się społeczeństwo a aktywność zawodowa, Bezpieczeństwo Pracy, nr 12.
 3. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Wągrowska-Koski E. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników, Medycyna Pracy, nr 61.
 4. Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 28.
 5. Jyoti J. (2013), Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction, Job Commitment and Intention to Leave: An Empirical Model, Journal of Business Theory and Practice, nr 1.
 6. Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź, Wyd. UŁ.
 8. Kożusznik B. (1998), Psychologia zespołu pracowniczego, Katowice, Wyd. UŚ.
 9. Kubiak E. (2014), Pokolenie X na rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A., Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wyd. UŁ.
 10. Lipińska-Grobelny A. (2007), Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy, w Lipińska-Grobelny A. (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 11. Lipińska-Grobelny A. (2010), Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy, w Zawadzka A. M., Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 12. Lipińska-Grobelny A., red. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 13. Lipińska-Grobelny A., Stopa A. (2007), Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika, w Lipińska-Grobelny A. (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 14. Lipowska J. (2013), Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (90).
 15. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa, PARP, UW.
 16. Lubrańska A. (2011), Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, Medycyna Pracy, nr 62 (6).
 17. Lubrańska A. (2014), Klimat organizacyjny jako predyktor zdrowia psychicznego pracowników, Humanizacja Pracy, nr 4 (278).
 18. Łaguna M. (2004), Szkolenia, Gdańsk, GWP.
 19. Łasowiecka-Moras E., Bugajska J. (2015), Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie ich zdrowia, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9.
 20. Łoboda-Świątczak E. (2007), Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony - podwładny, w Lipińska-Grobelny A. (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 21. Mikuła B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
 22. Mockałło Z. (2012), Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9.
 23. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wyd. UŁ.
 24. Romanowicz K., Reimus T. (2012), Zarządzanie wiekiem - nie ma się czego bać, Personel i Zarządzanie, nr 4.
 25. Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (14).
 26. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (85).
 27. Stempień J. (2013), Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę, w Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP Group.
 28. Syper M. (2006), Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (46).
 29. Świętochowski W. (2007), Klimat organizacyjny jako jeden ze sposobów w procesie radzenia sobie ze stresem - badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm, Folia Psychologica, nr 11.
 30. Świętochowski W. (2008), Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy, Studia i Monografie, nr 19.
 31. Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Łódź, Wyd. UŁ.
 32. Wolan-Nowakowska M. (2007), Klimat organizacyjny a postawy pracowników wobec zmian, w A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wyd. UŁ.
 33. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, w Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP Group.
 34. Zarządzanie wiekiem - wyniki badań własnych, dostęp 25 czerwca 2016, < http://archiwum.ciop.pl/28382.html >.
 35. Ziaja-Guzy R. (2008), Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (61).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu