BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Jacek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci
The Impact of Information Regarding CSR in Companies on Candidates by Gender
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 118-134, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Społeczna nieodpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Płeć, Badania empiryczne, Wyniki badań, e-rekrutacja
Employer branding, Corporate Social Irresponsibility (CSI), Corporate Social Responsibility (CSR), Gender, Empirical researches, Research results, e-recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opinie, że informowanie o prowadzonych działaniach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) jest korzystne dla firm, są powszechne w literaturze popularnej. Informacje naukowe na temat skali wykorzystywania tego faktu przez polskie przedsiębiorstwa oraz racjonalności takich działań są jednak rozbieżne. Tekst opisuje wyniki dwóch badań empirycznych - obserwacji stron internetowych 300 największych polskich przedsiębiorstw pod kątem rozpowszechnienia informacji z zakresu CSR oraz kwestionariuszowego badania opinii potencjalnych pracobiorców co do zmian atrakcyjności firmy jako potencjalnego pracodawcy pod wpływem informacji z zakresu CSR. Wyniki pokazują duży potencjał informacji o CSR w obszarze e-rekrutacji oraz weryfikują dodatkowo hipotezę o różnicy pomiędzy płciami w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Views proclaiming that providing information regarding activities in the realm of Corporate Social Responsibility is beneficial for the company are prevalent in popular media. However, scientific data on the scale of application of this fact by Polish companies as well as on its rationality are inconsistent. The article presents the results of two empirical studies-the results of analyses of 300 websites of the biggest Polish companies and an e-questionnaire study on perceptions of a company's attractiveness as an employer based on information regarding its CSR activities. The results show the significant potential of CSR information in the area of e-recruitment as well as gender differences in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berrone P., Gomez-Mejia L. R. (2009), The Pros and Cons of Rewarding Social Responsibility at the Top, Human Resource Management, vol. 48 (6).
 2. Bołtromiuk A. (2009), Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój, Warszawa, Wyd. InREkorozwoju.
 3. Borkowski S., Ugras Y. (1998), The Ethical Attitudes of Students as a Function of Age, Sex and Experience, Journal of Business Ethics, vol. (11).
 4. Burton B. K., Hegarty W. H. (1999), Some determinants of student corporate social responsibility, Business and Society, vol. 38.
 5. Flammer C. (2013), Corporate Social Responsibility and Shareholder Reaction: The Environmental Awareness of Investors, Academy of Management Journal, vol. 56 (3).
 6. Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase Profit, New York Times Magazine, vol. 122.
 7. Godfrey P. C., Merrill C. B., Hansen J. M. (2009), The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test of the Risk Management Hypothesis, Strategic Management Journal, vol. 30.
 8. GUS (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2010-2014, GUS, Warszawa.
 9. Husted B. W. (2014), Corporate Social Responsibility Practice from 1800-1914: Past Initiatives and Current Debates, Business Ethics Quarterly, vol. 25 (1).
 10. Kahreh M., Babania A., Tive M., Mirmehdi M. S. (2014), An examination to effects of Gender Differences on the Corporate Social Responsibility (CSR), Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 109.
 11. Kang C., Germann F., Grewal R. (2016), Washing Away Your Sins? Corporate Social Responsibility, Corporate Social Irresponsibility, and Firm Performance, Journal of Marketing, vol. 80.
 12. KPMG (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty i opinie, dostęp 1 maja 2016, < http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo-%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf >.
 13. Kromer B. (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, vol. 180/2.
 14. Leszczyńska A. (2011), Programy zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach - praktyka czy retoryka? w M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, vol. 2, Lublin, KUL.
 15. Lievens F. (2007), Employer Branding in the Belgian Army: The Importance of Instrumental and Symbolic Beliefs for Potential Applicants, Actual Applicants, and Military Employees, Human Resource Management, vol. 46 (1).
 16. Lievens F., Highhouse S. (2003), The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer, Personnel Psychology, vol. 56.
 17. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Marz J. W., Powers T. L., Queisser T. (2003), Corporate and Individual Influences on Managers' Social Orientation, Journal of Business Ethics, vol. 46.
 19. Ng T. W. H., Lam S. S. K., Feldman D. C. (2016), Organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior: Do males and females differ? Journal of Vocational Behavior, vol. 93.
 20. PARP (2011), Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, dostęp 1 maja 2016, < https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf >.
 21. Pfieffelmann B., Wagner S. H., Libkuman T. (2010), Recruiting on Corporate Web Sites: Perceptions of Fit and Attraction, International Journal of Selection and Assessment, vol. 18 (1).
 22. Pommering A., Dolnicar S. (2009), Assessing the Prerequisite of Successful CSR Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives, Journal of Business Ethics, vol. 85.
 23. Strohmeier S., Kabst R. (2009), Organizational adoption of e-HRM in Europe: An empirical exploration of major adoption factors, Journal of Managerial Psychology, vol. 24 (6).
 24. Sznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), Economics and Management, vol. 2.
 25. Voegtlin C., Greenwood M. (2016), Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis, Human Resource Management Review, vol. 26/3.
 26. Wołodźko K. (2014), Ocena wpływu wybranych wartości osobistych jako czynników zwiększających atrakcyjność organizacji w procesie rekrutacji internetowej, niepublikowana praca magisterska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 27. Wołodźko K., Woźniak J. (2016), CSR in e-recruitment and its use by large Polish organizations, w Zbuchena A., Bratianu C., Pinzaru F., Leon R. D., Vatamanescu E.-M. (eds.), Strategica 2016. Opportunities and risks in the contemporary business environment, Faculty of Management from SNSPA, Bucharest, Romania.
 28. Woźniak J. (2014a), On sponsoring and CSR involvement. Two theories explaining their effects on a company's attractiveness for candidates, Romanian Journal of Communication and Public Relations, vol. 16 (2).
 29. Woźniak J. (2014b), On e-Recruitment and Four Ways of Using Its Methods, Proceedings of the 8th International Scientific Conference Business and Management 2014, Vilnius, dostęp 1 czerwca 2016, < http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2014/paper/.../53... >.
 30. Woźniak J. (2014c), Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 31. Woźniak J. (2015a), Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (103).
 32. Woźniak J. (2015b), The Use of Gamification at Different Levels of E-Recruitment, Management Dynamics in the Knowledge Economy, vol. 3 (2).
 33. Woźniak J. (2016a), Internetowa rekrutacja społecznościowa i jej rozpowszechnienie, Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, vol. 1(16).
 34. Woźniak J. (2016b), Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej rekrutacji internetowej, w Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, Poznań, Wyd. UE Poznań.
 35. Żychlewicz M. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, nr 858.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu