BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzelska Dominika (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
ZZL w firmie opartej na modelu marketingu wielopoziomowego : możliwości i ograniczenia wyróżnione na podstawie case study
Managing Independent Personnel : Opportunities and Limitations of HRM in a Company Applying a Multilevel Marketing Model
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 135-146, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Marketing wielopoziomowy, Sprzedaż bezpośrednia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Formy zatrudnienia, Studium przypadku
Multilevel marketing, Direct sales, Human Resources Management (HRM), Employment forms, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł napisany został na podstawie studium przypadku polskiego oddziału globalnej firmy kosmetycznej opartej na modelu marketingu wielopoziomowego. Jedną z charakterystycznych cech tego typu przedsiębiorstw jest dystrybucja produktów poprzez sieć niezależnych konsultantów, niebędących formalnie pracownikami firmy, ale uprawnionych do sprzedaży jej towarów. Ponieważ osób tych nie łączy z organizacją tradycyjnie rozumiany stosunek pracy, nie wszystkie rozwiązania charakterystyczne dla zarządzania zasobami ludzkimi mogą być wobec nich stosowane. Celem artykułu jest wskazanie tych aspektów ZZL, które mogą funkcjonować w odniesieniu do konsultantów w firmach opartych na modelu marketingu wielopoziomowego oraz tych, które napotykają na ograniczenia. (abstrakt oryginalny)

The article was written on the basis of a case study of the Polish division of a global cosmetics company using a multilevel marketing model. A characteristic quality of such a company is product distribution through a network of independent consultants who are not formally company employees, but are authorized to sell its products. Since such people are not bound with the organization through a traditional employment relationship, not all solutions characteristic of human resource management can be applied in their case. The goal of the article is to indicate those aspects of HRM that can function with respect to consultants in companies based on a multilevel marketing model as well as those that face limitations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters Kulwer Polska.
 2. Atkinson J. (1984), Manpower Strategies for Flexible Organizations, Personnel Management, nr 8.
 3. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Biggart N. (1990), Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America, Chicago, University of Chicago Press.
 5. Chomczyński P. (2006), Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 11 (1).
 6. Doktór K. (1964), Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "Cegielski", Warszawa, Książka i Wiedza.
 7. Kitay J., Callus R. (1998), The Role and Challenge of Case Study Design in Industrial Relations Research, w Whitfield K., Strauss G. (red.), Researching the World of Work: Strategies and Methods in Studying Industrial Relations, Ithaca, ILR/Cornell University Press.
 8. Koehn D. (2001), Ethical issues connected with Multi-Level Marketing schemes, Journal of Business Ethics, nr 29.
 9. Kotler P. (2005), Marketing, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS.
 10. Kozek W. (2013), Rynek Pracy. Perspektywa instytucjonalna, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Mowday R., Porter L., Steers R. (1982), Employee-Organization Linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover, London, Academic Press.
 12. Peterson R. A., Wotruba T. R. (1996), What Is Direct Selling? Definition, Perspectives, and Research Agenda, Journal of Personal Selling & Sales Management, nr 16.
 13. Pratt M. G., Barnett C. K. (1997), Emotions and Unlearning in Amway Recruiting Techniques: Promoting Change through "Safe" Ambivalence, Management Learning, nr 1.
 14. Pratt M. G. (2000), The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway Distributors, Administrative Science Quarterly, nr 3.
 15. Purcell J., Kinnie K., Hutchinson S., Rayton B., Swart J. (2003), People and Performance: How people management impacts on organizational performance, London, CIPD.
 16. Robbins S. P., Judge T. A. (2012), Zachowania w organizacji, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2012), Raport: rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce, Łódź.
 18. Yin R. K. (1989), Case Study Research. Design and Methods, London, Sage Publ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu