BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzicka-Czupała Agata (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach), Grabowski Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Adamek Dominik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Kto bywa cyniczny w pracy? : zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm organizacyjny
Who Is Behaving Cynically at Work? : Work Engagement, Organizational Commitment and Work Ethic, and Their Relationship with Organizational Cynicism
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 1, s. 69-86, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Etyka pracy, Zaangażowanie pracowników
Work ethics, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zmienne, które są ważnymi korelatami cynizmu organizacyjnego, oraz dokonano przeglądu wyników badań na temat zależności między tymi zmiennymi a cynizmem. Ukazano też wyniki badań własnych na temat związków cynizmu organizacyjnego z zaangażowaniem w pracę, przywiązaniem do organizacji oraz poszczególnymi wymiarami etyki pracy: stosunkiem do ciężkiej pracy i wiary w jej sens, do odraczania gratyfikacji, czasu wolnego i polegania na sobie, oraz przeprowadzono ich dyskusję. (abstrakt oryginalny)

The article discusses variables that are considered to be essential correlates of organizational cynicism. Moreover, a review of research on the relationship among these variables is presented. The results of the authors' research proved the existence of relationship between organizational cynicism and work engagement, organizational commitment, and individual dimensions of the work ethic: attitude to hard work and belief in its significance, delayed gratification, free time, and self-reliance. A discussion covering these topics is also included. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Wołowska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, Czasopismo Psychologiczne, nr 8 (10).
 2. Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków, Wydawnictwo WAM.
 3. Borkowska A., Czerw A. (2013), Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (90).
 4. Charkowska-Smolak T. (2012a), Zaangażowanie w pracę w kontekście dopasowania człowieka do pracy, Czasopismo Psychologiczne, nr 18.
 5. Charkowska-Smolak T. (2012b), Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Christopher A. N., Zabel K. L., Jones J. R. (2008), Conscientiousness and work ethic ideology: A facet level analysis, Journal of Individual Differences, nr 29.
 7. Chudzicka-Czupała A. (2013), Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Chudzicka-Czupała A., Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014), Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers - Research Report, The New Educational Review, nr 38 (4).
 9. Cole M. S., Bruch H., Vogel B. (2006), Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism, Journal of Organizational Behavior, nr 27.
 10. Dean J. W., Brandes P., Dharwadkar R. (1998), Organizational cynicism, Academy of Management Review, nr 23.
 11. Demerouti E., Mostert K., Bakker A. B. (2010), Burnout and work engagement: A thorough investigation of the independency of both constructs, Journal of Occupational Health Psychology, nr 15.
 12. Eaton J., Struthers C. W. (2002), Using the internet for organizational research: A study of cynicism in the workplace, Cyber Psychology & Behavior, nr 5.
 13. Grabowski D. (2015), Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 14. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2015), Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile, Psychologia Społeczna, vol. 10, nr 2 (33).
 15. Godlewska-Werner D. (2006), Mobbing w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (48).
 16. Graham J. R. (1993), MMPI-2: Assessing Personality and Psychopathology (wyd. II), New York: Oxford University Press.
 17. Hattie J. (1985), Methodology review: Assessing unidimensionality of tests and items, Applied Psychological Measurement, nr 9.
 18. Kahn W. A. (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, Academy of Management Journal, nr 33.
 19. Kanter D. L., Mirvis P. H. (1989), The cynical Americans: Living and working in age of discontent and disillusionment, San Francisco, Jossey Bass.
 20. Macko M., Łaciak M. (2012), Jak skutecznie scynizować własnych pracowników i uczynić firmę mniej efektywną, Czasopismo Psychologiczne, nr 18 (2).
 21. Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, nr 1.
 22. Nair P., Kamalanabhan T. J. (2010), The Impact of Cynicism on Ethical Intentions of Indian Managers: The Moderating Role of Seniority, Journal of International Business Ethics, nr 3 (1).
 23. Pugh S. D., Skarlicki D. P., Passell B. S. (2003), After the fall: Layoff victims' trust and cynicism in re-employment, Journal of Occupational & Organizational Psychology, nr 76 (2).
 24. Schermelleh-Engel K., Moosbrugger H., Müller H. (2003), Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness of Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, nr 8.
 25. Schaufeli W. B., Bakker A. (2010), Defining and measuring work engagement: Bringing darity to the concept, w Schaufeli W. B., Bakker A., Leiter M. P. (red.), Work engagement: a handbook of essential theory and research, New York, Psychology Press.
 26. Schaufeli W., Bakker A. (2004), Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: a multisample study, Journal of Organizational Behavior, nr 25.
 27. Schaufeli W., Bakker A. (2003), UWES Utrecht Work Engagement Scale. Preliminary Manual. Utrecht: Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University. < http://www.beanmanaged.com/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_87.pdf >.
 28. Schaufeli W., Martínez I., Marques Pinto A., Salanova M., Bakker A. (2004), Burnout and engagement in university students: A cross national study, Journal of Cross Cultural Psychology, nr 33.
 29. Schaufeli W., Salanova M., Gonzalez, Roma V., Bakker A. B. (2002), The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach, Journal of Happiness Studies, nr 3.
 30. Schaufeli W., Taris T., van Rhenen W. (2008), Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kindor Three Different Kinds of Employee Wellbeing? Applied Psychology: An International Review, nr 57.
 31. Schaufeli W., van Dierendonck D. (1993), The construct validity of two burnout measures, Journal of Organizational Behavior, nr 14.
 32. Song L. Y., Singh J., Singer M. (1994), The Youth Self Report Inventory: A Study of Its Measurement Fidelity, Psychological Assessment, nr 6.
 33. Shore L. M., Wayne S. J. (1993), Commitment and employee behavior: Comparison of affective and continuance commitment with perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, nr 78.
 34. Simpson M. R. (2008), Engagement at work: A review of the literature, International Journal of Nursing Studies, nr 1.
 35. Szabowska-Walaszczyk A., Zawadzka A., Wojtaś M. (2011), Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera, Psychologia Jakości Życia, nr 10.
 36. Weber M. (2011), Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu