BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska), Nitkiewicz Tomasz (Politechnika Częstochowska / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Możliwości zastosowania metody data envelopment analysis do oceny efektywności wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów
Dea-based Efficiency Evaluation of Intellectual Capital Components in Regions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 21-38, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Ocena efektywności
Intellectual capital, Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie kapitału intelektualnego, oprócz oczywistej konotacji z przedsiębiorstwami jest coraz częściej rozpatrywane na poziomie regionów. W pracy zostaje zaproponowana metodologia, która może posłużyć do dokonania oceny porównawczej wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów. Do tej oceny wykorzystana została metoda granicznej analizy danych w odniesieniu do regionalnych zasobów niematerialnych. Metodologię zastosowano do oceny porównawczej poszczególnych województw w Polsce. W ramach przeprowadzonego badania uwzględniono wskaźniki, obrazujące komponenty składowe poszczególnych kategorii kapitału intelektualnego. W procesie doboru zmiennych do modelu posłużono się przede wszystkim systemami klasyfikacji kapitału intelektualnego prezentowanymi przez autorów rozpatrujących powyższą koncepcję z perspektywy krajów i regionów. Przeprowadzona analiza ma na celu zobrazowanie możliwości wykorzystywania metody granicznej analizy danych do oceny efektywności wykorzystywania zasobów intelektualnych w regionach. (abstrakt oryginalny)

The concept of intellectual capital becomes more widely used and spreads out not only on different kind of eneterprises and organizations but also on countries and regions. Still, the need of instruments and tools for its evaluation, especially in regional scale, is not satisfied. Authors use Data Envelopment Analysis for the purpose of evaluating intellectual capital in regions. The choice of variables was determined by commmonly accepted classification systems of intellectual capital suitable for regions. These variables are limited to those which are measured in physical units. Incorporating such variables into DEA models is quite straightforward, but the composition of the models is more complex issue. Therefore decomposition models are implemented in order to evaluate efficiency of only given components of intellectual capital and not intellectual capital as a whole. The analysis aims at presenting efficiency of chosen components of intellectual capital used in regions. To verify the models data on Polish regions in introduced. Concerning the DEA methodology used for evaluation it is important to point out that it still needs development but at the same time is very promising to be used to measure efficiency of regional intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W.: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science 1984, no 9, vol. 30.
 2. Bontis N.: National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region, Journal of Intellectual Capital 2004, no 1, vol. 5.
 3. Bounfour A., Edvinsson L. (red.): Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, and Cities, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 4. Charnes, A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M.: Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 1994.
 5. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K.: Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. Kluwer, Dordrecht 2001.
 6. Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 7. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A.: Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research1978, no 2(6).
 8. Debreu G.: The Coefficient of Recourse Utilization. Econometrica 1951, no 19(3).
 9. Edvinsson L., Bounfour A.: Assessing national and regional value creation. Measuring Business Excellence 2004, no 1, vol. 8.
 10. Fare R., Grosskopf S., Lovell C.A.K.: The Measurement of Efficiency of Production. Kluwer-Nijhoff Publ., Boston 1985.
 11. Fare R., Grosskopf S., Tyteca D.: An activity analysis model of the environmental performance of firms - application to fossil-fuel-fired electric utilities. Ecological Economics 1996, no 18.
 12. Farell M.J.: The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society 1956, Series A, vol. 120(3).
 13. Fried H.O., Knox Lovell C.A., Schmidt S.S.: The Measurement of Productive Efficiency Techniques and Applications. Oxford University Press, Oxford, New York 1993.
 14. Leitner K.H., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K.: Data envelopment analysis as method for evaluating intellectual capital. Journal of Intelectual Capital 2005, no 4, vol. 6.
 15. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu