BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w konkurencyjnym otoczeniu
Knowledge Management in Competetive Surroundings
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 39-51, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Konkurencja
Knowledge, Knowledge management, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule pokazano znaczenie wiedzy oraz jej wartości w organizacji, a także wpływ zarządzania wiedzą na poprawę jej wartości i konkurencyjności. Ukazano związki, jakie zachodzą pomiędzy zarządzaniem wiedzą a przewagą konkurencyjną. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą, wskazując także na jego elementy. Omówiono warunki, jakie muszą być spełnione, by przedsiębiorstwo mogło wprowadzić zarządzanie wiedzą. Wskazano na charakterystyczne cechy organizacji opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Article presents the role and value of knowledge for any organisation and highlights the impact of knowledge management on business value. Futhermore, author explains how managing knowledge in an organisation creates competitive advantage, pointing out to connections between KM and competitive advantage. Author introduces selected KM issues and elements, necessary conditions for KM implementation and finally introduces overall characteristics of KM enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aranson E.: Człowiek - istota społeczna. PWN, Warszawa 2000.
 2. Bird A.: Careers as Repositories of Knowledge: A New Perspective on Boundaryless Careers. Journal of Organizational Behaviour 1994, no 15.
 3. Davenport T., Prusak L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 4. Mc Dermott R.: Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management. Californie Management Review 1999, no 4.
 5. Evans Ch.: Managing for Knowledge. HR's Strategic Role. Butterworth-Heinemann, 2003.
 6. Garvin D.A.: Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Drucker P. i inni: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 7. Grudzewski W.M, Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 8. Hansen G.: Wprowadzenie do etyki biznesu, [w:] Etyka 1993, nr 26.
 9. Knowledge management in the learning society. OECD, Paris 2002.
 10. www.oecd.org.
 11. Kisielnicki J. (red.): Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 12. Kobyłko G., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa 2006.
 13. Lebowitz, J., Beckman T.: Knowledge Organizations: What Every Manager Should Know, St Lucie Press 1998.
 14. Mikuła B.: Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji intelektualnej. Antykwa, Kraków 2001.
 15. Morawski M.: Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.
 16. Nonaka I, Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 17. Nonaka I.: Managing the firm as a information creation process. Advance in Information Processing in Organizations, vol 4. JAJ Press, Grenwich, CT 1990.
 18. Nonaka T.: The Knowlegde Creating Comapany Harvard Business Review, Nov-Dec. 1991.
 19. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex Warszawa 2000.
 20. Obłój K.: Strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Materiały z konferencji nt. "Strategie zarządzania zasobami ludzkimi", Warszawa 2000.
 21. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.2003.
 22. Senge P.M.: Piąta dyscyplina - teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 23. Stonehouse G., Pemberton J.G., Barber C.E.: The Role of Knowledge Facilitators and Inhibitors. Strategic Planning Society. Long Range Planning 2001, no 2 (34),.
 24. Skrzypek A.: Czynniki sukcesu firmy przyszłości w warunkach globalizacji, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa FUTURE. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 25. Skrzypek A.: Konkurencyjność gospodarki jako efekt doskonalenia zarządzania, [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. Excellence 2006, UMCS, Lublin 2006.
 26. Skrzypek E.: Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji - luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 27. Skrzypek E.: Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] Brdulak H. (red.), Gołębiowski T.: Wspólna Europa - innowacyjność działania przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2003.
 28. Skrzypek E.: Uwarunkowania zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, [w:] Kłos Z. (red.): Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności. Politechnika Poznańska, Poznań 2006.
 29. Skrzypek E.: Satysfakcja klienta i jej wpływ na jakość, [w:] Gradowski P., Preis J., Waszczur P.: Inżynieria jakości. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 30. Skrzypek E., Hofman M.: Knowledge and Intellectual Capital Management in Project Oriented Enterprises. IPMA, Kraków 2007.
 31. Wiig K.M.: Knowlegde management: an introduction and perspective. The Journal of Knowledge Management September 1997, no 1.
 32. Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu