BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Starość - widok ze "szczytu" życia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 27-40, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Godność człowieka, Konferencja naukowa
Ageing of the population, Human dignity, Scientific conference
Abstrakt
Na temat starości istnieje wiele prac naukowych i popularnonaukowych. Mimo to starość jest jednak dzisiaj "niemodna" i mało atrakcyjna. Jednocześnie coraz większe zainteresowanie budzi starość w wymiarze teologiczno-pastoralnym, społecznym i ekonomicznym - opieka nad ludźmi w podeszłym wieku może być bowiem łatwym i dochodowym biznesem. Chodzi przede wszystkim o stworzenie domów opieki dla osób starszych, organizowanie kompleksowej opieki nad ludźmi starszymi, zwłaszcza w ramach szeroko rozumianej opieki medycznej: geriatria, gerontologia, geragogika, pielęgnacja, rehabilitacja, farmakologia. Osoby w podeszłym wieku to również wyzwanie dla edukacji: tworzenie uniwersytetów trzeciego wieku, prowadzenie różnych kursów (np. nauki języka obcego, obsługi komputerów), i sektora turystycznego: część ludzi starszych ma pokaźne zabezpieczenie finansowe, dlatego może korzystać z wycieczek, z ośrodków sanatoryjnych lub wypoczynkowo-rekreacyjnych. W literaturze naukowej pojawia się porównanie starości do "jesieni życia". To określenie funkcjonuje również w literaturze i jest używane w mowie potocznej. Obok niewątpliwych walorów takie umiejscowienie "starości" ma jednak wydźwięk pejoratywny. Jesień jest bowiem okresem znanym tylko w klimacie umiarkowanym (występują w nim cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima); poza tym jesień to czas zbierania plonów w sprzyjającej aurze, ale jednocześnie to przygotowanie do zimy, w której wszystko zamiera. Przyglądając się bliżej starości, trudno w niej odnaleźć tylko ślad "jesieni życia" - dla starszych osób najbardziej zaczyna liczyć się bowiem czas, który ma przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To stwierdzenie stało się wskazówką dla tej refleksji na temat starości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerniawska O., Król J. (red.), Człowiek stary w rodzinie, Łódź 1986.
 2. Czerniawska O. (red.), Style życia w starości, Łódź 1998.
 3. Dąbrowski B. (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa 1981.
 4. Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.
 5. Dzięgielewska M., Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Łódź 1997.
 6. Jan Paweł II, List Ojca Świętego. Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku, Watykan 1.10.1999.
 7. Krąpiec M.A., Starzenie się - dojrzewaniem człowieka, "Studia Philosophie Christianae" 2000, vol. 36, nr 2.
 8. Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków 2007.
 9. Ludzie starsi w Polsce - ich warunki i potrzeby, GUS, Warszawa 1982.
 10. Mańkowska E.M., Nie lękajmy się. Z Janem Pawiem II ku starości, Kraków 2007.
 11. Oleś P., Kryzys "połowy życia" u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 1995.
 12. Oleś P., Psychologia przełomu połowy życia, Lublin 2000.
 13. Pawlukiewicz P., Porozmawiajmy spokojnie o starości, Warszawa 1998.
 14. Podolec M., Gdy przychodzi starość, Sandomierz 2007.
 15. Pronzato A., Starość czasem nadziei, Kraków 2005.
 16. Riemann F., Kleespies W., Jak szczęśliwie przeżyć drugą połowę życia, Kraków 2006.
 17. Rumun A., Z problematyki duszpasterstwa ludzi starszych, "Ateneum Kapłańskie" 1978, vol. 90, nr 415.
 18. Steuden S., Psychologiczne problemy okresu starzenia się i starości [w:] A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. 4, Lublin 1990.
 19. Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin 2006.
 20. Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempala (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2000.
 21. Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.
 22. Tournier P., Pod wieczór życia, Warszawa 1980.
 23. Oost K. van, Medytacje o starości, Kraków 2007.
 24. Weron E., Jesień życia i krzyż Chrystusowy, "Communio" 1984, vol. 4, nr 1.
 25. Weron E., O godną starość. Refleksje człowieka wierzącego, Poznań 2000.
 26. Wiśniewska-Roszkowska K., Starość jako zadanie, Warszawa 1989.
 27. Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu