BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko Włodzimierz (Politechnika Lubelska), Szast Seweryn (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wykorzystanie outsourcingu procesów biznesowych w Polsce na tle wybranych hiszpańskich i amerykańskich organizacji
The Use of Outsourcing of Business Processes in Poland in the Context of Chosen Spanish and American Organizations
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 87-100, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Procesowe podejście do zarządzania, Procesy biznesowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Outsourcing, Process-oriented approach, Business processes, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Outsourcing jest w mniejszym zakresie stosowany w przypadku polskich jednostek gospodarczych na tle ich europejskich i amerykańskich odpowiedników. Poprzez prowadzone badania poszukuje się wskazówek, które mogą pomóc organizacjom rozpocząć planowe przygotowania do outsourcingu przy wykorzystaniu doświadczeń innych. Badania wykazały, że outsourcing ma ogromną przyszłość w krajach, które stosują go jeszcze w małym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is used in lower level in Poland against the background of other European and American organizations. Research, with the use of case studies, provides some clues, which may be useful in planning and initiating outsourcing initiatives. Results have shown that outsourcing has a bright future in those countries that are using it to a small extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.APQC.org (14.05.2007).
  2. Brown D., Wilson S.: The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities. Wiley, 2 May 2005.
  3. Gay Ch.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Gruchman G.B.: Określanie architektury procesów metodą P4. Problemy Jakości 2000, lipiec.
  5. Sitko W., Mieszajkina E.: Strategia zarządzania poprzez outsourcing. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 24, Gliwice 2004.
  6. http://www.strefa-iso.pl/iso9000-podejscie-procesowe-cz1.html (01.06.2007).
  7. Szast S.: Wdrażanie outsourcingu procesów biznesowych w aspekcie zasobów ludzkich. Referat na konferencji naukowej "Pracownicy - kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie". Politechnika Śląska, Gliwice 11.06.2008.
  8. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
  9. Sitko W. (red.): Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. LCM Sp.z o.o., Lublin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu