BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczechowicz Bartosz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie kultury fizycznej w ocenie wartości produktu turystycznego - perspektywa konsumenta
Importance of Physical Culture in the Assessment of the Value of Toursim Product - the Consumer's Viewpoint
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 115-134, ryc., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kultura fizyczna, Produkt turystyczny, Rynek turystyczny, Konsument
Physical culture, Tourist product, Tourism market, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z obserwowanych współcześnie - także na rynku turystycznym - tendencji jest wzrost społecznego zainteresowania konsumpcją produktów, które zaspokajają potrzeby związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną człowieka. Z tego względu za cel niniejszej pracy obrano identyfikację znaczenia, jakie mają komponenty związane ze sferą kultury fizycznej dla budowania wartości produktów turystycznych, rozważanej z punktu widzenia nabywcy. W tym zakresie, odwołując się do kategorii "wartość dla klienta", podjęto próbę zidentyfikowania funkcjonalnych, emocjonalnych oraz społecznych korzyści, jak również kosztów nabywcy, związanych z poszukiwaniem oraz konsumpcją rozpatrywanego rodzaju produktów. W analizowanym wymiarze wskazano także istotną rolę nabywcy jako współtwórcy wartości konsumowanego produktu. (abstrakt oryginalny)

One of important trends being observed nowadays in the tourist market is an increasing volume public interest in consumption of products which meet the customers' needs related to the human health and physical fitness. Therefore, the aim of this paper is to identify importance of various forms of physical culture to create the value of tourism products, considering from customers' perspective. Thus, referring to the category of "customer value", this paper focuses on identification the functional, emotional and social benefits, as well as the costs of the buyer, associated with the process of search and consumption of such products. It also characterizes a significant role of consumer, as a co-creator of the value of tourism products for the physical culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2000) Turystyka w obliczy wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 2. Grabowski H. (1999) Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 3. Holloway J.C., Robinson Ch. (1997) Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Kahneman D., Tversky A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk [w:] Econometrica, XLVII, s. 263-291.
 5. Kosiewicz J. (2006) Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa.
 6. Kotler P. (2005) Marketing, REBIS, Poznań.
 7. Krawczyk Z. (1997) Kultura fizyczna [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku: Kultura fizyczna. Sport, Instytut Kultury, Warszawa, s. 11-29.
 8. Lancaster K.J. (1966). A New Approach to Consumer Theory, "The Journal of Political Economy", vol. 74, no. 2 (Apr.), s. 132-157.
 9. Levitt T. (2008a) Marketing produktów niematerialnych [w:] Marketing według Teda Levitta, HELION, Gliwice, s. 175-195.
 10. Levitt T. (2008b) Produkcyjne podejście do usług [w:] Marketing według Teda Levitta, HELION, Gliwice, s. 95-124.
 11. Levy S. (1959) Symbols for Sale, "Harvard Business Review", July-August, no. 37, s. 117-124.
 12. Lipiec J. (1999) Aksjologiczne aspekty architektury olimpijskiej [w:] J. Lipiec, red., Sport, olimpizm, wartości, Kraków.
 13. Lipiec J. (2007a) Fizyczność ludzka w świetle nauki i filozofii [w:] Pożegnanie z Olimpią, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 14. Lipiec J. (2007b) Sport jako wartość [w:] Pożegnanie z Olimpią, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 15. Lipiec J. (2008) Filozofia turystyki [w:] R. Winiarski, red., Turystyka w humanistycznej perspektywie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-32.
 16. Mazurek-Łopacińska K., red. (2005) Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Osiński W. (2002) Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF w Poznaniu, Poznań.
 18. Panorama on Tourism (2008), Eurostat.
 19. Pitrus A. (2005) Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Wydawnictwo RABID, Kraków.
 20. Podemski K. (2005) Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 21. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005) Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków.
 22. Rogoziński K. (2006) Klient jako współtwórca wartości, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 2-7.
 23. Sagan A. (2003) Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, AE w Krakowie, Kraków.
 24. Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L. (1991) Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values, "Journal of Business Research", nr 22, s. 159-170.
 25. Simon H.A. (1972) Theories of Bounded Rationality [w:] C.B. McGuire, R. Radner, Decision and Organization, North-Holland Publishing Company.
 26. Szczechowicz B. (2008) Symboliczna sfera kultury fizycznej jako czynnik wartości produktu turystycznego [w:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, red., Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk, s. 213-222.
 27. Szumilak J. (2007) Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, "Folia Turistica", nr 18, s. 7-24.
 28. Szymura-Tyc M. (2005) Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice.
 29. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Veblen T. (2008) Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu