BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knop Lilla (Politechnika Śląska), Olko Sławomir (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy
Evolution of Organizational Forms of Cooperative Networks
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 101-116, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca regionalna, Klastry, Partnerstwo przedsiębiorstw, Sieci przedsiębiorstw
Regional cooperation, Business cluster, Partnership of companies, Enterprise networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie ewolucji form organizacyjnych sieci współpracy na podstawie wybranych przykładów polskich i światowych. W artykule przedstawiono możliwe formy organizacyjne, jakie mogą przyjmować instytucjonalne sieci współpracy. Zwrócono uwagę na podstawowe warunki wyboru określonej formy organizacyjnej sieci. W ujęciu modelowym zaprezentowano procesy ewolucji formalizacji sieci wskazując na pięć podstawowych scenariuszy, które zostały zilustrowane przykładami polskimi i zagranicznymi. Na zakończenie przedstawiono wnioski i rekomendacje dla tworzonych w regionie i w Polsce sieci współpracy i klastrów. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is analysis of network form evolution, based on chosen polish and world-wide examples. The paper presents the possible forms of business networks. Special attention has been paid conditions of choosing certain form of cooperation. The model indicating five basic evolutionary scenarios of formalization of network, these scenarios has been supported by examples of networks in Poland and abroad. On the end some conclusions and recommendation for creating network of cooperation and industrial clusters has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buttery A., Buttery E.: Business Networks. Reaching new markets with low cost strategies. Longman Business & Professional, Melbourne 1994.
  2. Chesbrough H.: Open Innovation. New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston 2003.
  3. Ghauri P., Hadjikhani A., Johanson J.: Managing Opportunity Development in Business Networks, Wydawnictwo Palgrave, Macmillan 2005.
  4. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
  5. Miles R.E., Snow Ch.C.: Causes of Failure in Network Organizations. California Management Review, Summer 1992.
  6. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
  7. Romanowska M., Trocki M. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
  8. Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs, 2002/No. 3. Raport Komisji Europejskiej, http://www.competitiveness.org/article/articleview/458/1/50.
  9. Rogoziński Z.: Zarządzanie relacjami w usługach. Difin, Warszawa 2006.
  10. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu