BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wybrane aspekty tworzenia wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych
Social Aspects of Knowledge Creation Process in Declining Sector Enterprises
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 117-134, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Tworzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Sprzężenia zwrotne, Przemysł
Knowledge in organization, Creating knowledge, Knowledge management, Feedback, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą sukcesu każdej organizacji jest umiejętność tworzenia i wykorzystania wiedzy organizacyjnej. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw tzw. new economy, ale także w coraz większym stopniu przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych. Kluczem do skutecznego i efektywnego zarządzania wiedzą jest zrozumienie relacji pomiędzy procesem tworzenia wiedzy jednostkowej i organizacyjnej. Proces tworzenia wiedzy organizacyjnej wymaga stworzenia przesłanek w obszarze wsparcia otoczenia oraz sprzężenia zwrotnego (feedbacku), wypływających pozytywnie na jednostki wykonujące kreatywną pracę w celu dostarczenia nowej wiedzy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez autora badań dotyczących przesłanek tworzenia wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach reprezentujących sektor górnictwa węgla kamiennego. (abstrakt oryginalny)

Today, more than ever, organizations must know how to efficiently create and use organizational knowledge in order to remain competitive. It concerns not only organizations representing the new economy, but enterprises of declining sectors as well. A key factor associated with a successful knowledge management is understanding mutual relationships between individual and organizational knowledge creation process. A successful process of knowledge creation needs social support and feedback, which are dimensions of so called creative knowledge environments (CKEs), that encourage individuals and teams to be creative and innovative. This paper presents author's own research on knowledge creation factors in enterprises representing coal mine industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balmer R., Inversini S., von Planta A., Semmer N.: Innovation im Unternehmen. Leitfaden zur Selbstbewertung für KMU. Mensch - Technik - Organisation Band 26. vdf Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich 2000.
  2. Bendkowski J.: Kierowanie procesem dzielenia się wiedzą w organizacji innowacyjnej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - 2006. Teoria i praktyka. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania, Katowice 2006.
  3. Bendkowski J.: Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  4. Brazelton J., Gorry G.A.: Creating a Knowledge Sharing Community: If You Build it, Will They Come?, Communications of the ACM, 46, No. 3, 2003.
  5. Cook, J., Hunt, C., McCullor, J., Szymanski, A.: An organizational approach to knowledge sharing. Proceedings of the 2003 Information Resources Management Association International Conference 2003.
  6. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business Review, Boston 1998.
  7. Grucza F.: Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot, lingwistyka stosowana. PWN, Warszawa1983.
  8. Miller P.C.: The Role of Knowledge Creation in Competitive Advantage, [w:] Montano B. (red.): Innovations of Knowledge Management, IRM Press, Hershey-London-Melbourne-Singapore 2005.
  9. Nonaka L, Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
  10. Nowak L.: Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu