BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chylińska Dagmara (Uniwersytet Wrocławski), Kosmala Gerard (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Szlaki rowerowe w Polsce - między edukacją i polityką
Tourist Cycling Routes in Poland - between Tourism, Education and Politics
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 153-174, fot., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka rowerowa, Drogi rowerowe, Terminologia specjalistyczna
Cycling tourism, Cycle lanes, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie turystyka rowerowa jest jedną z najbardziej popularnych form aktywnego wypoczynku i turystyki, przeznaczonej dla każdego - niezależnie od fizycznej kondycji czy wieku. Wymaga prostej infrastruktury: oznakowanych szlaków rowerowych. W ostatnich latach zwiększa się liczba i długość szlaków rowerowych również w Polsce, aczkolwiek część szlaków ujmowanych w różnorodnych statystykach istnieje jedynie na papierze. W przewodnikach turystycznych oraz w literaturze naukowej wprowadza się różne terminy na określenie oznakowanych dróg rowerowych (zwykle "szlak" i "trasa rowerowa"); są one stosowane nieściśle: niekiedy zamiennie, w odniesieniu do istniejącej, lub nieistniejącej, infrastruktury turystycznej. W artykule autorzy podejmują próbę uporządkowania znaczeniowego/terminologicznego chaosu w celu stworzenia jasnego kanonu stosowania pojęć odnoszących się do infrastruktury rowerowej. Problematyka szlaków rowerowych opisywana jest również w szerszym, nie tylko infrastrukturalnych, kontekście. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, cycling tourism is one of the most popular form of active tourism and leisure, being simultaneously intended for people in every age, independent of physical condition. Cycling tourism requires simple infrastructure: signed cycling routes. Recently, the system of cycling routes is growing, also in Poland, but a part of routes, included in different statistics, exists only on a paper. In tourist guidebooks or in some papers (also scientific ones) various notions are used for cycling route (in Polish - "szlak" or "trasa rowerowa"); they are applied in the inaccurate way: sometimes interchangeably, in a connection or not with the existing tourist infrastructure. In the paper authors try to order conceptual chaos to create the clear canon of its application. At the same time cycling routes issue is considered not only as an infrastructural phenomenon but also in a wider, educational and political context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski M., red. (1983) Turystyka kolarska, Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa.
 2. Gryszel P. (2007) Kompleksowe zagospodarowanie regionu na potrzeby turystyki rowerowej. Aspekty metodologiczne na przykładzie Szklarskiej Poręby [w:] Meyer B., Panasiuk A., red., Zagospodarowanie turystyczne, cz. I. Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 59-61.
 3. MacCanell D. (2005) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 4. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. (Dz. U. 1997.98.602).
 5. Przewodnik po trasie rowerowej Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich (2008), Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, Sobótka.
 6. PTTK Oddział Kolejowy w Gliwicach, Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych (2009) Instrukcja znakowania szlaków i tras rowerowych. Projekt, [online] http://kztt.webpark.pl/pliki/010_4_Instr.pdf [dostęp: 07.04.2010].
 7. Ranoszek W., Widawski K. (2008) Stan i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej na przykładzie Dolnego Śląska [w:] Wyrzykowski J., red., Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Turystyka w środowisku geograficznym, Tom 10., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 363-373.
 8. Rowerem przez Podlaskie (2009), Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Białystok.
 9. Rowerem przez powiat kamiennogórski (przewodnik z mapą turystyczną) (2003), Agencja Fotograficzna PRO-FOT, Lubawka.
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14. maja 1999 roku).
 11. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31. lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12. października 2002 roku).
 12. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa [online] http://www.rowery.org.pl/standardy.pdf [dostęp: 07.04.2010].
 13. Szklarska Poręba na dwóch kółkach. Mapa rowerowa 1:30 000 i przewodnik rowerowy (12 tras po Karkonoszach i Górach Izerskich) (2001), Wydawnictwo PLAN.
 14. ŚKZTT, Dlaczego potrzebne są trasy rowerowe? [online] http://kztt.webpark. pl/001.html [dostęp: 8.04.2010].
 15. ŚKZTT, Zasady prowadzenia tras rowerowych, [online] http://kztt.webpark. pl/013.html [dostęp: 8.04.2010].
 16. Wnioski o dofinansowanie ocenione pozytywnie pod względem formalnym, nabór 9/K/6.2/2009 "Turystyka aktywna" [online] http://dolnyslask.pl/ upload/RPO/02_nabory_wnioskow/ wyniki_naborow/6/090903_9k_6_2_ lista_projektow.pdf [dostęp: 23.03.2010].
 17. Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy. Przewodnik rowerowy (2006), Plan, Wrocław.
 18. ZG PTTK (2007) Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, [online] http:// www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_0707.pdf [dostęp: 18.04.2010].
 19. ZG PTTK (2005) Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK, w roku 2005 roku [online] http://www.pttk.pl/pttk/tko/index.php?co=09tko_ 2005 [dostęp: 24.02.2010].
 20. ZG PTTK (2008) Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK w roku 2008 [online] http://www.pttk.pl/pttk/tko/tko_sprawozdanie_2008.pdf [dostęp: 24.02.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu