BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pokotycki Denis (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kreowanie doświadczenia użytkownika w strategii przedsiębiorstw jako odpowiedź na nowe trendy i zmiany w zachowaniu nabywców
The Creation of User Experience in the Policy of Enterprises as an Answer to New Trends and Changes in Customer Behaviour
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 1, s. 25-44, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Słowa kluczowe
Międzynarodowe strategie marketingowe, Marketing, Strategia marketingowa, Marketing konsumencki, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość dodana, Analiza trendu, Konsument, Badania user experience
International marketing strategies, Marketing, Marketing strategy, Consumer Marketing, Creating company's value, Value added, Trend analysis, Consumer, User experience testing (UX)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D46, F60, M31, O30
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologiczny prowadzi do narodzin nowych trendów i zmian w zachowaniu nabywców, którzy w coraz większym stopniu biorą udział we współtworzeniu kierowanej do nich oferty (tzw. value co-creation). Tradycyjne podejście, oparte na badaniu standardowych potrzeb przez dział marketingu, zdaje się ustępować skupieniu na określeniu pragnień i udzieleniu odpowiedzi na pragnienia potencjalnych, jasno zdefiniowanych nabywców. Wiele przedsiębiorstw może postrzegać takie zmiany jako zagrożenie, ale ich odpowiednie wykorzystanie przekuwa je w szanse. W sposób szczególny może im w tym zakresie pomagać podejście oparte na kreowaniu doświadczenia użytkownika (ang. user experience), czyli wykorzystanie dorobku stosunkowo młodego obszaru działań, mającego swoją genezę w sektorze nowych technologii. W dużej mierze został on zaczerpnięty ze świata marketingu, tym samym powodując ich zbieżność. Działania w ramach kreowania doświadczenia użytkownika zdają się jednak lepiej odpowiadać na dokonujące się zmiany na współczesnych rynkach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i pragnieniom konsumentów może się przekładać na wzrost sprzedaży, lepszy odbiór marki czy też większą lojalność klientów. Dostrzegając charakter nowych trendów i zmian w zachowaniu nabywców, takie podejście powinno prowadzić do wymiernych korzyści i tym samym sukcesów rynkowych wielu postępowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Technological development leads to the birth of new trends and changes in the behaviour of customers who contribute increasingly to the co-creation of the offer directed towards them (the so-called value co-creation). The traditional approach based on the study of the standard needs in the marketing department seems to give way to the one focusing in establishing the actual needs and answering the desires of potential, clearly defined buyers. A lot of companies may perceive such changes as a threat, but if used properly they can be translated into opportunities. What can be particularly helpful within that scope is the approach based on creating user experience, which is, using the knowledge from a relatively young field, the genesis of which lies in the new technologies sector. It has been taken to a significant extent from the world of marketing, resulting in convergence with it. However, the above mentioned field seems to answer better the changes taking place on modern day markets. Meeting the expectations, needs and desires of consumers with the use of user experience creation may translate to an increase in sales, better brand reception or the greater loyalty of customers. Because of noticing the nature of new trends and changes in customer behaviour, such an approach should lead to measurable benefits and, therefore, the success of many progressive companies on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannon, L., 2011, Reimagining HCI: Toward a More Human-Centered Perspective, Interactions, vol. 18, iss. 4 (July - August 2011), s. 50-57.
 2. Baran G., 2013, Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Brzostek, A., 2013, Szef Amazona Jeff Bezos: nowy Steve Jobs teraz chce podbić kosmos, http://twarzebiznesu.pl/artykuly/766544,szef-amazona-jeff -bezos-nowy-steve-jobs-chce-podbic-kosmos.html [dostęp: 3.03.2016].
 4. Franco, A., 2014, UX vs. Marketing: Can These Opposites Attract?, http://blog.hubspot.com/marketing/ux-vs-marketing-opposites-attract [dostęp: 26.02.2016].
 5. Frąckiewicz, E., 2006, Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Hartson, R., Pyla, P.S., 2012, The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience, Elsevier, Filadelfia.
 7. Hassenzahl, M., 2007, The Hedonic/pragmatic Model of User Experience, w: Law, E., Vermeeren, A., Hassenzahl, M., Blythe, M. (eds.), 2007, Towards a UX Manifesto, European Cooperation in Science and Technology, Lancaster, s. 10-14.
 8. Hoyer, W.D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft , M., Siddharth, S.S., 2010, Consumer Cocreation in New Product Development, Journal of Service Research, vol. 13, no.3, s. 283-296.
 9. indeed.com, 2016, http://www.indeed.com/q-User-Experience-jobs.html [dostęp: 27.02.2016].
 10. International Organization for Standardization, 2016, ISO 9241-210:2010. Ergonomics of Human-system Interaction - Part 210: Human Centered Design for Interactive Systems, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en [dostęp: 26.02.2016].
 11. Korzeniowski, L.F., 2010, Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 12. Kotler, P., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 13. Merholz, P., 2007, Peter in Conversation with Don Norman about UX & Innovation, http://adaptivepath.org/ideas/e000862/ [dostęp: 4.01.2016].
 14. Mościchowska, I., Rogoś-Turek, B., 2016, Badania jako podstawa projektowania user experience, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Moule, J., 2012, Killer UX Design, SitePoint, Collingwood.
 16. Niestój, R., 2009, Tożsamość i wizerunek marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Norman Nielsen Group, 2016, The Definition of User Experience, https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/ [dostęp: 5.01.2016].
 18. Porter, J., 2010, Why UX Is really Just Good Marketing, 52weeksofux.com, http://52weeksofux.com/post/461247449/why-ux-is-really-just-good-marketing [dostęp: 26.02.2016].
 19. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2000, Co-opting Customer Competence, Harvard Business Review, January - February, https://hbr.org/2000/01/co-opting-customer-competence/ar/1 [dostęp: 3.02.2016].
 20. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2004a, Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, The Journal of Interactive Marketing, vol. 18, no. 3 (summer 2004), s. 5-14.
 21. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2004b, Co-creating Unique Value with Customers, Strategy & Leadership, vol. 32, no. 3, s. 4-9.
 22. Roser, T., Samson, A., Humphreys, P., Cruz-Valdivieso, E., 2009, Co-creation: New Pathways to Value. An Overview, Promise Corporation, London, http://personal. lse.ac.uk/samsona/cocreation_report.pdf [dostęp: 3.02.2016].
 23. Roto, V., 2007, User Experience from Product Creation Perspective, w: Law, E., Vermeeren, A., Hassenzahl, M., Blythe, M. (eds.), 2007, Towards a UX Manifesto, European Cooperation in Science and Technology, Lancaster, s. 31-34.
 24. Sward, D., Macarthur, G., 2007, Making User Experience a Business Strategy, w: Law, E., Vermeeren, A., Hassenzahl, M., Blythe, M. (eds.), 2007, Towards a UX Manifesto, European Cooperation in Science and Technology, Lancaster, s. 35-42.
 25. Szczepańczyk M., 2014, Innowacyjne sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 2, nr 183, s. 185-196.
 26. Unger, R., Chandler, C., 2009, A Project Guide to UX Design, Peachpit, San Francisco.
 27. User Experience Professionals Association, 2016, Defi nitions of User Experience and Usability, https://uxpa.org/resources/defi nitions-user-experience-and-usability[dostęp: 26.02.2016].
 28. Wlodarz, D., 2015, iReligion: How Apple Fanaticism Turned Tech Into a Cult, http://betanews.com/2015/08/12/ireligion-how-apple-fanaticism-turned-tech-into-a-cult/ [dostęp: 3.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu