BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażek Agnieszka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Translatoryka a turystyka kulturowa - potrzeby, wyzwania, perspektywy
Translation and Cultural Tourism - the Needs, Challenges and Prospects
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 175-187, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Terminologia specjalistyczna
Cultural tourism, Terminology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Relacje pomiędzy procesem europeizacji turystyki kulturowej a językiem stały się przedmiotem międzynarodowego projektu badawczego LINEE prowadzonego w ramach 6. Ramowego Programu Unii Europejskiej. Podczas badań zidentyfikowano także znaczące zależności pomiędzy turystyką kulturową a translatoryką, które zostały omówione w niniejszym artykule. Na podstawie wywiadów z decydentami z obszaru turystyki kulturowej zdiagnozowano właściwe dla niej potrzeby translatoryczne m. in. takie jak konieczność dokonywania tłumaczeń specjalistycznych, tłumaczenie na język obcy w funkcji lingua franca. Artykuł podejmuje także próbę odpowiedzi na te potrzeby w oparciu o teorię i praktykę tłumaczeń. (abstrakt oryginalny)

The identification of mutual interdependencies between the process of Europeanization of cultural tourism and language has become a subject of an international research project called LINEE implemented within the EU Sixth Framework Programme. The main issue of the following paper is to enable an insight in the intersection of translation and cultural tourism captured during the research. On the basis of the conducted interviews, we try to diagnose the needs in the field of translation such as translation of technical terms, translating into lingua franca and try to respond to them from the perspecitve of the theory and practice of translation. It is to emphasize that the paper represents a linguistic point of view with the intention of interdisciplinary contribution to further research on cultural tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bopst H.-J. (2006) Tourismus und Übersetzung. "Lebende Sprachen", no. 3, s. 105-115.
 2. Božić-Vrbančić S. Governmentality and cultural tourism in the EU (w druku).
 3. Byram M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Multicultural Matters, Clevedon.
 4. Dann G. (1996) The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, CAB International, Wallingford.
 5. Duszak A. (2007) Translation and Otherisation in Discourse [w:] J. House, N. Baumgarten, red., Translationskritik. Modelle und Methoden, AKSVerlag, Bochum, s. 19-34.
 6. Fairclough N., Wodak R. (1997) Critical Discourse Analysis. An Overview [w:] T. A. van Dijk, red. Discourse as Social Interaction. A Multidisciplinary Introduction, vol. 2. Sage, London, s. 258-284.
 7. Federici E. (2007) What to Do and Not to Do When Translating Tourist Brochures [w:] C. De Stasio, O. Palusci, red., The language of tourism: Turismo e mediazione, s. 99-112.
 8. Gansel Ch. (2008) Textsorten in Reisekatalogen - Wirklichkeitskonstruktion oder realitätsnahe Beschreibung. [w:] Ch. Gansel, red., Textsorten und Systemtheorie, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, s. 155-172.
 9. Grucza F. (2007) Lingwistyka stosowana. Historia - Zadania - Osiągnięcia, Euro-Edukacja, Warszawa.
 10. Hall S. (1996) The Question of Cultural Identity [w:] S. Hall, P. Du Gay, K. Thompson, red., Modernity. An Introduction to Modern Societies, Polity Press - The Open University, Cambridge, s. 596-636.
 11. House J. (1997) Translation Quality Assessment, Narr, Tübingen.
 12. House J. (1999) Zur Relevanz kontrastiv-pragmatischer und interkultureller Diskursanalyse für das Fachübersetzen [w:] H. Gerzymisch-Arbogast, red., Wege der Übersetzungs- und Dolmetschforschung, Narr, Tübingen, s. 43-55.
 13. Jaworski A., Pritchard A., red. (2005) Discource, Communication and Tourism, Channel View Publications, Clevedon.
 14. Jaworski A., Thurlow C. (2010) Tourism Discourse. Language and Global Mobility, Palgrave Macmillan, London.
 15. Jenkins J. (2007) English as a Lingua Franca: Attitude and Identity, Oxford University Press, Oxford.
 16. Kopczyński A. (2009) Kryteria jakości i oceny tłumaczenia [w:] A. Kopczyński, M. Kizeweter, Jakość i ocena tłumaczenia, ACADEMICA, Warszawa, s. 9-14.
 17. Krzyżanowski M. (2008) Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna [w:] A. Duszak, N. Fairclough, red., Krytyczna analiza dyskursu - interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków, s. 267-304.
 18. Leclerc D., Martin, J. N. (2004) Tour Guide Communication Competence: French, German and American Tourists' Perceptions, "International Journal of Intercultural Relations", 28 (3-4), s. 181-200.
 19. Mikos von Rohrscheidt A. (2008) Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KMB Druk, Gniezno.
 20. Phipps A. M. (2007) Learning the Arts of Linguistic Survival: Languaging, Tourism, Life, Channel View Publications, Clevedon.
 21. Smith V. (1999) Werbetexte [w:] M. Snell-Hornby, P. A Schmitt, P. Kussmaul, H. G. Hönig, red., Handbuch Translation, Stauffenburg, Tübingen, s. 238-242.
 22. Steinecke A. (2007) Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenbourg Verlag, München, Wien.
 23. Stolze R. (2009) Fachübersetzen - ein Lehrbuch für Theorie und Praxis, Frank & Timme, Berlin.
 24. van Dijk Teun A. (1993) Principles of Critical Discourse Analysis [in:] Discourse&Society 4, S. 249-283.
 25. Williams R. (1958) Culture is ordinary [w:] R. Gale, red. (1989): Resources of Hope - Raymond Williams, Verso, London.
 26. Wodak R., de Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. (2009) The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 27. www.linee.info (15.06.2010)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu