BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian (Poznań University of Economics), Kowalski Tadeusz (Poznań University of Economics, Poland), Matysiak Andrzej (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Orłowski Witold (Warsaw University of Technology, Poland), Rapacki Ryszard (Warsaw School of Economics, Poland), Wojtyna Andrzej (Cracow University of Economics / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zielińska-Głębocka Anna (University of Gdansk), Żukowski Maciej (Poznań University of Economics)
Tytuł
Panel dyskusyjny pt. "Polska gospodarka: osiągnięcia, porażki i szanse rozwojowe" z udziałem rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Mariana Goryni - jako moderatora - oraz panelistów: prof. Tadeusza Kowalskiego, prof. Andrzeja Matysiaka, prof. Witolda Orłowskiego, prof. Ryszarda Rapackiego, prof. Andrzeja Wojtyny, prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej i prof. Macieja Żukowskiego
The Polish Economy: Achievements, Failures and Development Opportunities
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 1, s. 86-112
Tytuł własny numeru
Współczesny konsument w strategiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Abstrakt
Konstrukcja dzisiejszego panelu jest niezwykle prosta. Chcielibyśmy, aby nasi paneliści odpowiedzieli na kilka pytań, z których główne koncentrują się na osiągnięciach, jakie polska gospodarka zanotowała po 1989 roku. Chcielibyśmy także usłyszeć odpowiedź na pytanie o porażki, niepowodzenia, jakie spotkały naszą gospodarkę. Następnie podyskutujemy o szansach rozwojowych. Szanowni Państwo, a zatem najpierw o osiągnięciach. Nie będę robił długiego wprowadzenia i oceniał powyższych osiągnięć, ale - nie odbierając Państwu możliwości sformułowania autorskiej trzyminutowej wypowiedzi na ten temat - chciałbym dodać ewentualnie pytania pomocnicze, które Państwo uwzględnicie w swoich wypowiedziach. W jakim stopniu osiągnięcia zawdzięczamy prowadzonej polityce gospodarczej, czyli szerzej roli państwa, a w jakim są one wynikiem spontanicznych procesów? Jaka jest rola planów, które mieliśmy, np. planu Balcerowicza oraz Strategii dla Polski, którą przygotował Grzegorz Kołodko (nienazywanej co prawda planem Kołodki, ale pewnie można by tak mówić) w wygenerowaniu tych osiągnięć. Jak zrywy, których dokonaliśmy, przyczyniały się do osiągnięć, o których mówimy? I pytanie z pogranicza psychologii: Czy opisując osiągnięcia, wystarczy porównywać się z benchmarkami, których możemy nazywać rywalami, czy też należy uwzględnić poziom aspiracji, który również może stanowić punkt odniesienia? (fragment tekstu)

We celebrate the 90th anniversary of our University and today's panel discussion is one of the academic events in honour of the celebration. I am pleased that so many people accepted an invitation to our discussion. I would like to welcome the audience. I am also very glad to see the seven professors invited to participate in the discussion. Let me first introduce the panellists and then take you briefly through the topics that we would like to cover and the time frame the discussion. We are pleased with all of our achievements but now the time has come to thoroughly analyse failures and draw conclusions. That is why we need to discuss the things of which we cannot be too proud. There were times we simply failed. The criticism of what we praised began at the moment of transformation. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu