BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Miłosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wartość w relacjach z finalnym nabywcą
Value in Relations with the Final Customer
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 16-33, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Analiza wartości, Percepcja jakości, Relacje dostawca-odbiorca, Decyzje konsumenckie, Konsument
Value analysis, Quality perception, Supplier-recipient relations, Consumer decision, Consumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D46, D61, D79, D89, M20, M30, L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny poziom konkurencji na rynku dóbr konsumpcyjnych sprawia, że klienci mają szeroki wybór produktów i usług, a stale rosnąca możliwość dokonywania subiektywnych wyborów maksymalizuje poziom zadowolenia z konsumpcji. Stwarza to zagrożenie dla przedsiębiorstw, które zmuszone są do poszukiwania i wdrażania nowych metod zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów klientów. W związku z tym coraz częściej wskazuje się na korzyści, które wynikają z nawiązywania i wzmacniania relacji z klientami - finalnymi nabywcami. Możliwość uczestnictwa w projektowaniu i rozwoju oferty wzmaga satysfakcję i lojalność nabywców produktów i usług, którzy coraz częściej stają się współtwórcami osiąganych wartości. (abstrakt oryginalny)

With the modern level of competition in the consumer goods market, customers have a wide choice of products and services, and by carrying subjective choices can maximize the satisfaction level of consumption. This creates a threat to companies who are forced to seek new ways of meeting the needs of its customers. Nowadays, various concepts focus on the benefits that result from establishing and strengthening relationships with final customers. The opportunity to participate in the design and development of the offer increases the satisfaction and loyalty of customers who are increasingly becoming co-creators of value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, J.C., Jain, D.C., Chintagunta, P.K., 1993, Customer Value Assessment in Business Markets, Journal of Business-to-Business Marketing, vol. 1, no. 1, s. 3-29.
 2. Anderson, J.C., Narus, J.A., 1999, Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 3. Barnes, J.G., 2003, Establishing Meaningful Customer Relationships: Why Some Companies and Brands Mean More to Their Customers, Managing Service Quality, vol. 13, no. 3, s. 178-186.
 4. Biggeman, S., Buttle, F., 2005, Conceptualising Business-to-business Relationship Value, "Industrial Marketing and Purchasing Group Annual Conference" (21st: 2005) (1-3 September 2005: Rotterdam, The Netherlands), Erasmus University: Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, http://impgroup.org/uploads/papers/4667.pdf [dostęp: 16.02.2016].
 5. Cannon, J.P., Homburg, Ch., 2001, Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs, Journal of Marketing, vol. 65, s. 29-43.
 6. Christopher, M., Payne, A., Ballantyne, D., 1991, Relationship Marketing: Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 7. Day, G.S., 2000, Managing Market Relationships, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 28, no. 1, s. 24-30.
 8. Encyclopedia Britannica, value (economics), http://www.britannica.com/topic/value-economics [dostęp: 10.02.2016].
 9. Encyclopedia Britannica, value (philosophy), http:// www.britannica.com/topic/value-philosophy [dostęp: 10.02.2016].
 10. Encyclopedia Britannica, value, http://www.britannica.com/search?query=value [dostęp: 10.02. 2016].
 11. Encyklopedia PWN, Aksjologia, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aksjologia;3866999.html (dostęp 10.02.2016).
 12. Encyklopedia PWN, Wartość towaru, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc-towaru;4010385.html [dostęp: 10.02.2016].
 13. Engel, J.F. Blackwell, R.D., 1982, Consumer Behavior, 4th ed., Dryden Press, Chicago, IL.
 14. Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W., 1990, Consumer Behavior, 6th ed., Dryden, Chicago, IL.
 15. Ford, D., 2011, IMP and Service-dominant Logic: Divergence, Convergence and Development, Industrial Marketing Management, vol. 40, s. 231-239.
 16. Gale, B.T., 1994. Managing Customer Value: Creating Quality and Service That Customers Can See, New York, NY.
 17. Grisaffe, D.B., Kumar, A., 1998, Antecedents and Consequences of Customer Value: Testing an Expanded Framework, MSI Working Paper, s. 98-107.
 18. Grönroos, C., 1990, Service Management and Marketing - Managing the Moments of Truth in Service Competition, Lexington Books, Lexington, MA.
 19. Grönroos, C., 1992, Facing the Challenge of Service Competition: the Economies of Service, w: Kunst, P., Lemmink, J. (eds.), Quality Management in Services, Van Gorcum, Assen/Maastricht, s. 129-140.
 20. Grönroos, C., 2008, Service Logic Revisited: Who Creates Value? And Who Co-creates? European Business Review, vol. 20, no. 4, s. 298-314.
 21. Grönroos, C., 2011, Value Co-creation in Service Logic: A Critical Analysis, Marketing theory, vol. 11, no. 3, s. 279-301.
 22. Hogan, J.E., 2001, Expected Relationship Value: A Construct, a Methodology for Measurement, and a Modeling Technique, Industrial Marketing Management, vol. 30, no. 4, s. 339-351.
 23. Hunt, S.D., 1991, Modern Marketing Theory: Critical Issues in the Philosophy of Marketing Science, Cincinnati, Ohio.
 24. Kortge, G.D., Okonkwo, P.A., 1993, Perceived Value Approach to Pricing, Industrial Marketing Management, vol. 22, s. 133-140.
 25. Monroe, K.B., 1991, Pricing - Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York, NY.
 26. Mouzas, S., Ford, D., 2009, The Constitution of Networks, Industrial Marketing Management, vol. 38, s. 495-503.
 27. Parasuraman, A., Grewal, D., 2000, The Impact of Technology on the Quality-Value-Loyalty Chain: A Research Agenda, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 28, s. 168-174.
 28. Payne, A., Holt, S., 1999, A Review of the 'Value' Literature and Implications for Relationship Marketing, Australasian Marketing Journal, vol. 7, no. 1, s. 41-51.
 29. Payne, A., Storbacka, K., Frow, P., 2008, Managing the Co-creation of Value, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 36, no. 1, s. 83-96.
 30. Peter, J.P., Olson, J.C., 1993, Consumer Behavior and Marketing Strategy, 3rd ed., Irwin, Homewood, IL.
 31. Ravald, A., Grönroos, Ch., 1996, The Value Concept and Relationship Marketing, European Journal of Marketing, vol. 30, s. 19-30.
 32. Schiffman, L.G., Kanuk, L.L., 1978, Consumer Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 33. Slater, S.R., 1997, Developing a Customer Value-based Theory of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 25, no. 2, s. 162-167.
 34. Sweeney, J.C., Webb, D., 2002, Relationship Benefits: An Exploration of Buyer-Supplier Dyads, Journal of Relationship Marketing, vol. 1, no. 2, s. 77-91.
 35. Ulaga, W., Eggert, A., 2003, Relationship Value in Business Markets: Development of a Measurement Scale, ISBM Report, http://isbm.smeal.psu.edu/isbm_smeal_psu_edu/library/working-paper-articles/2003-working-papers/02-2003-relationshipvalue-in-business-markets.pdf [dostęp: 10.02.2016].
 36. Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2004, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Marketing, vol. 68, no. 1, s. 1-17.
 37. Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2006, Service-dominant Logic: What It Is, What It Is Not, What It Might Be, w: Lusch R.F., Vargo S.L. (eds.), The Service Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate and Directions, M.E. Sharpe, Armonk, NY, s. 43-56.
 38. Vargo, S.L., Lusch, R.F., 2008, Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 36, s. 1-10.
 39. Wikipedia, Value (economics), https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics) [dostęp: 10.02.2016].
 40. Wikipedia, Value (ethics), https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(marketing) [dostęp: 10.02.2016].
 41. Wikipedia, Value (marketing), https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(marketing) [dostęp: 10.02.2016].
 42. Wikström, S., Normann, R., 1994, Knowledge and Value - a New Perspective on Corporate Transformation, Routledge, London.
 43. Wilson, D.T., Jantrania, S., 1995, Understanding the Value of a Relationship, Asia - Australia Marketing Journal, vol. 2, no. 1, s. 55-66.
 44. Woodruff, R.W., 1997, Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 25, no. 2, s. 139-153.
 45. Zaltman, G., Wallendorf, M., 1983, Consumer Behavior: Basic Findings and Management Implications, John Wiley and Sons, New York, NY.
 46. Zeithaml, V.A., 1988, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a Means-end Model and Synthesis of Evidence, Journal of Marketing, vol. 52, s. 2-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu