BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gulski Bogusław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Struktury sieciowe we wdrażaniu strategii modularnych
Network Structures in Implementing Modular Strategies
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 33-47, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Struktura przedsiębiorstwa, Współdziałanie przedsiębiorstw
Enterprise competitiveness, Corporation strategies, Structure of company, Cooperation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozważono możliwości wykorzystania sieci organizacyjnych do wdrażania względnie nowych strategii modularnych, zwiększających możliwości umocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu scharakteryzowano zarówno strategie modularne, jak i wybrane rodzaje struktur sieciowych. Stwierdzono, że sieci wokół inicjujących je przedsiębiorstw są skutecznym narzędziem, ułatwiającym wdrożenie wspomnianych strategii. Jednak nie wszystkie typy czy odmiany struktur sieciowych są w jednakowym stopniu przydatne do implementacji strategii modularnych. Możliwe jest jednak zidentyfikowanie wspólnych cech struktur sieciowych, które powodują, iż wdrożenie strategii modularnych jest skuteczniejsze. Sieci asymetryczne, które wykorzystują mechanizmy biurokratyczne i interpersonalne są rozwiązaniem ułatwiającym utrzymanie centralnej pozycji przedsiębiorstwa i kontrolę nad siecią. Dowiedziono, że dominującym typem układu sieciowego powinien być układ dostawca - odbiorca, w którym przedsiębiorstwo "centralne" z reguły występuje jako dostawca. Natomiast spośród typów organizacji sieciowych, jako najbardziej sprzyjający wdrażaniu strategii modularnych, wskazano typy "A" i "B". (abstrakt oryginalny)

Relatively new modular strategies increase the possibility of competitive advantage. Network grouping initiated by companies that implement modular strategies seemed to be a very important tool while introducing these strategies. However, not all the types or varieties of those network systems are equally useful, although, it is possible to indicate some common features of network systems which make implementing modular structures much easier. Asymmetrical networks that use bureaucratic and interpersonal mechanisms are the solutions which ensure that the central enterprise keeps its leading position. The system supplier - recipient should be specified as the dominating type of the network system. Here, the central enterprise may appear both as a supplier (more often) and as a recipient. On the other hand, among the types of network organization groups in implementing modular strategies, groups "A" and "B" would be the most useful. The network of companies make it possible to create the architecture that enables flexible reaction, gaining organizational knowledge as well as free information flow. This is how one of the three basic enterprise abilities is improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
  2. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2004.
  3. Łobos K.: Organizacja sieciowa, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. AW Placet, Warszawa 2000.
  4. Łobos K.: Organizacje sieciowe, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  5. Peters T.: Prometheus barely unbound. Academy of Management Executive 1990, vol. 4, no. 4.
  6. Skawińska E. (red.): Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
  7. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń 2005.
  8. Trzeba wyjść z ukrycia. BusinessWeek 2004, nr 2 (143).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu