BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Renata (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice)
Tytuł
Analiza strategiczna w formułowaniu strategii szpitala - studium przypadku
Strategic Analysis within Strategy Formulation for Hospital - Case Study
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 49-68, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Szpitalnictwo, Analiza strategiczna, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Potencjał przedsiębiorstwa
Strategic management, Hospital service, Strategic analysis, Competitive environment analysis, Potential of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania szerokiego instrumentarium analizy strategicznej jako podstawowego narzędzia formułowania strategii działania szpitala. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to point out the possibilities of applying strategic analysis as a basic tool in building strategic development for hospitals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., McLoughlin D.: Strategic Market Management. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2007.
 2. Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 3. Berliński L.: Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2000.
 4. David F.R.: Strategic Management. Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.
 5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 6. Glueck W.F., Jauch L.R.: Business Policy and Strategic Management. McGraw Hill, New York 1984.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 8. Johnson G., Scholes K.: Exploring Corporate Strategy, Text and Case. Prentice Hall, London 1990.
 9. Hughes O.E.: Public Management and Administration. MacMillan Press Ltd, London 1998.
 10. Klich J., Kautsch M., Campbell P.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej: Planowanie. Wydawnictwo "Vesalius", Kraków 1998.
 11. Lynch R.: Corporate Strategy. Prentice Hall, Upper Saddle River 2000.
 12. Marciniak R.: Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania szpitalem, [w:] Barcik R. (red.): Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.
 13. Marciniak R.: Zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2007.
 14. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 15. Neilson R.E., Wagner J.C.: Strategic scenario planning at CA International. Knowledge Managament Review January-February 2000.
 16. Nogalski B., Rybicki: Analiza portfelowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem ochrony zdrowia, [w:] Nogalski B., Rybicki (red.): Nowoczesne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 17. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 18. Romanowska M.: Analiza strategiczna zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i samorządności, Warszawa 2003.
 19. Sadler P.: Strategic management. Kogan Page Limited, London and Sterling, VA 2003.
 20. Scott S.G., Lane V.R.: A Stakeholders Approach To Organizational Identity. Academy of Management Review 2000, no. 1.
 21. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWE, Warszawa-Kraków 2000.
 22. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 23. Strategom: Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWN, Warszawa 1996.
 24. Sznajder A.: Euromarketing. PWN, Warszawa 1997.
 25. Thompson A.A., Strickland A.J.: Strategic Management. Concepts and Casus. Irwin, New York III 1993.
 26. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu