BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyński Dariusz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku), Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku)
Tytuł
Jakościowe aspekty oceny potencjału wykonawcy i jego oferty w zamówieniach publicznych na usługi w zakresie podróży służbowych
Qualititative Aspects of the Economic Operator Potential and the Tender Assessment in the Public Contacts Concerning Business Travel and Toursim Services
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 23, s. 205-224, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Podróże turystyczne, Jakość usług turystycznych, Zamówienia publiczne
Business tourism, Touristic travel, Quality of tourist services, Public procurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza specyficznych warunków udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów pozacenowych, jakimi kierowali się zamawiający w ocenie ofert na usługi w zakresie podróży służbowych oraz ich ocena w świetle postulowanych w literaturze przedmiotu wymagań jakościowych stawianych dostawcom i pośrednikom na tym wymagającym rynku. Problematykę tę przedstawiono na podstawie analizy treści ogłoszeń wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi organizacji i obsługi konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych, usługi hotelarskie oraz rezerwacji i sprzedaży biletów dla nabywców związanych z sektorem publicznym. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w większości przypadków zamawiający skupiali się jedynie na ogólnych wymaganiach formalnych, formułując warunki udziału w postępowaniu i ocenie potencjalnego wykonawcy, nie wykorzystywali możliwości weryfikacji potencjału usługodawców oraz aspektów jakościowych świadczonych usług, kierując się przy wyborze najkorzystniejszej oferty najczęściej tylko ceną. (abstrakt oryginalny)

This study examines the public contract notices concerning business travel and tourism services in order to determine the specific, qualitative conditions for participation in the procedure and the non-price tender evaluation criteria, most frequently used by public sector buyers. The results of the study revealed that the majority of public entities did not set widely qualitative conditions for participation and were mostly "price" oriented. Only few examples of public contracts, which were complex and valuable, took advantage of demanding entry conditions. Moreover the majority of public buyers examined did not gain from non- price or qualitative best tender evaluation criteria, like the necessary knowledge and experience of the economic operator to obtain potentially better professional service, what seems to be the critical claim, assuming that the core of the business tourism product is its proper value for money and the consumer satisfaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berelson B. (1952) Content analysis in communication research, Free Press, New York.
  2. Davidson R., Cope B. (2003) Turystyka biznesowa, POT, Warszawa.
  3. Davidson R. (1994) Business Travel, Longman, Addison Wesley.
  4. Krippendorff K. (1980) Content analysis: An introduction to its methodology, Sage Publications, Beverly Hills.
  5. Middleton V., Clark J.R. (2001) Marketing in travel and tourism, Butterworth- Heinemann Linacre House, Oxford.
  6. Swarbrooke J., Horner S. (2001) Business travel and tourism, Butterworth- Heinemann, Oxford.
  7. Weber R.P. (1990) Basic content analysis, 2nd Edition, CA: Sage Publications, Newburry Park.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu