BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałucha Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją
Present Helping Methods Management Production
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 69-82, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Odchudzanie produkcji
Methods of management, Lean production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie obserwuje się potrzebę dużej innowacyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność ta przejawia się we wdrażaniu do praktyki przemysłowej nowych rozwiązań zarówno o charakterze produktowym, technologicznym, jak i organizacyjnym. Problematyka jest o tyle istotna, że obserwuje się szybkie skracanie cykli życia wyrobów, pojawianie się nowych technologii, w tym informatycznych, rośnie dynamika wprowadzania na rynek nowych produktów itp. W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcji. Różnorodność istniejących i pojawiających się nowych metod nasuwa pytanie, na ile metody te są przydatne, gdy wdrażane są oddzielnie, czy też powinny być stosowane łącznie, jakie z tego tytułu firma odnosi korzyści. Podjęto próbę przeanalizowania tego problemu na przykładzie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Umiejętny dobór i wdrożenie poszczególnych metod powinno przyczynić się do uzyskania określonych korzyści, a w konsekwencji poprawy pozycji konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The need of large innovations of enterprises was observed at present. Innovations this manifests in initiation to industrial practice of new solutions both about product character, technological how and organizational. It problems this is about so many essential it, that shortening cycle of life of articles was observed was quick, appearing in this new technologies computer, the dynamics of introducing on market of new products, and the like grow. The problems in article were introduced connected .from utilization the modern methods of management with production. Variety existing and appearing new methods it pushes on loam methods these question they are useful when they be initiated separately, or else they should be applied together, what .from this title firm brings back advantage. Test of analysing on example of motor trade this problem was undertaken. The skilful selection and the initiating the individual methods should contribute to obtainment of definite advantages and in consequence of improvement of competitive position enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 2. Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 3. Steinbeck H.H.: Total Quality Management - Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 4. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 5. Liker J.K.: Droga Toyoty. MT Biznes, Warszawa 2007.
 6. Womack J.P., Jones D.T.: Odchudzanie firmy. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 7. Rother M., Harris R.: Tworzenie ciągłego przepływu. Wrocław Center for Technology Transfer, Wrocław 2004.
 8. Harris R., Harris C., Wilson E.: Doskonalenie przepływu materiałów. Wrocław Center for Technology Transfer, Wrocław 2005.
 9. Zieniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
 10. Martyniak Z.: System Lean Management. Organizacja i Kierowanie 1998, nr 1.
 11. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu