BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Czynniki wpływające na wybór form współdziałania przedsiębiorstw usług logistycznych z usługobiorcami
Factors Affecting the Choice of Cooperation's Forms between Logistic Enterprises and Receivers
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 2, s. 111-124, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Współdziałanie przedsiębiorstw, Relacje dostawca-odbiorca, Przedsiębiorstwo logistyczne
Cooperation of enterprises, Supplier-recipient relations, Logistics enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa usług logistycznych, będące swego rodzaju dostawcami świadczeń, nawiązują ze swymi usługobiorcami wiele relacji. Przybierają one różne formy współdziałania, począwszy od prostych form transakcji handlowych na złożonych formach, o charakterze koncentracyjnym kończąc. Z tego względu istotnym zagadnieniem staje się wskazanie czynników, mających wpływ na kształtowanie wzajemnych relacji usługodawców logistycznych i ich usługobiorców. Stąd celem artykułu jest określenie doboru czynników do dalszych badań oraz wskazanie kluczowych determinant, wpływających na wybór formy współdziałania. (abstrakt oryginalny)

Logistic enterprises, being a consideration supplier, establish a different relations with theirs receivers. There are lot of various forms of relationships, as from simple business transactions till to a complex, concentrated forms. Therefore important issue is to point out factors, which govern on mutual relationships between logistic enterprises and theirs receivers. Hence objective of this article is determinate the factors selection for future studies, and indication key determinants, which govern on selection a relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana - metody, techniki, analizy. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 2. Bendkowski J.: Ekonomika i zarządzanie przemysłem. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1990.
 3. Brdulak H.: Ranking firm transportowo-spedycyjno-logistycznych. Rzeczpospolita - dodatek Logistyka Transport Spedycja, czerwiec 2004/2005/2006.
 4. Ciesielski M. (red.): Rynek usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1998.
 6. Lichtarski J.. Podstawy nauki o przedsiębiorstwach. AE, Wrocław 1997.
 7. Love J.: 3PL/4PL - where next? Logistics and Transport Focus, vol. 6, April 2004.
 8. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. UŁ, Łódź 2000.
 9. Marek S. (red.): Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 10. Nieżurawski L. (red.): Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 11. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne. ILiM, Poznań 2004.
 12. Schary P.B., Skjøtt-Larsen: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002.
 13. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 14. Stefansson G.: Collaborative logistics management and the role of third-party service providers. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol. 36, no 2/2006.
 15. Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu