BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pawłowska Elżbieta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów
Social Capital and Managers' Competency Development
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 17-28, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich, Kształcenie menedżerów
Social capital, Managerial competencies, Manager competencies development, Managers training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autorek było doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej na tle problematyki roli kapitału społecznego we współczesnych organizacjach. Aktywności na rzecz rozwoju kompetencji kadry kierowniczej oraz kapitału społecznego współczesnych organizacji są ze sobą ściśle związane i można wskazać rekomendacje, dotyczące kadry kierowniczej, organizacji oraz kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present managerial competency development with the idea of social capital in contemporary organizations. The activities concerning the growth of competencies and social capital are related together. The set of recommendation in three following dimensions: managers, organization and social capital was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak J., Herbst M. (red.): Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 2. Bratnicki M.: Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, czerwiec 2000.
 3. Bratnicki M., Strużyna J.: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 4. Collier P.: Social Capital and poverty: a microeconomic perspective, [w:] Grootaert Ch., Bastelaera Th.: The Role of Social Capital In Development. An Empirical Assessments eds. Cambridge University Press, 2002.
 5. Cohen D., Prusak L.: In Good Company. Harvard Business School Press, Boston, MA 2001.
 6. Czerska M.: Ucząca się organizacja, [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Aspanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. TNOiK - Dom Organizatora, Toruń 2002.
 7. Frąckiewicz L., Rączaszka A.: Kapitał społeczny. Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 8. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa -Wrocław 1997.
 9. Grootaert Ch., Bastelaera Th.: The Role of Social Capital In Development. An Empirical Assessment eds. Cambridge University Press, 2002.
 10. Harrison R.: Learning and Development. CIPD, London 2002.
 11. Kaczocha W.: Aksjologiczne oraz instytucjonalne problemy demokracji, [w:] Kaczocha W., Popławski S.: Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce. WSP, Zielona Góra 1997.
 12. Lin N.: Building a Network Theory of Social Capital, [w:] Lin N., Cook K., Burt R.S.: Social Capital, Theory and Research. Aldine De Gruyter, New York 2001.
 13. Poganowska B., Januszek H. (red.): Kapitał Społeczny Aspekty Teoretyczne i Praktyczne. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 14. Przybysz J., Sauś J.: Kapitał społeczny szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 15. Putman R.D.: Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society. New York 2002.
 16. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, 2000.
 17. Sitko-Lutek A.: Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 18. Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2005.
 19. Stachowicz J.: "Zarządzanie kapitałem społecznym procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w woj. śląskim", Projekt badawczy KBN Nr 2H02D 03225 "Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych" - materiały niepublikowane.
 20. Woolcock M.: The Place of Social Capital In Understanding Social and Economic Outcomes. Canadian Journal of Policy Research 2001, vol. 2, no. I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu