BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pichlak Magdalena (Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie), Smoliński Adam (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw na Śląsku - innowacje produktowe, technologiczne czy zmiany organizacyjne?
Innovativeness of Silesian Companies - Product, Technological Innovations vs Organizational Changes?
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Polityka badawczo-rozwojowa
Innovations, Innovative character, Innovative enterprises, R&D policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim, opartą na liczbie i rodzaju wprowadzanych przez przedsiębiorstwa innowacji. Analizy dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu pt. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" w okresie od listopada 2007 do grudnia 2007. W artykule scharakteryzowano ponadto poziom innowacyjności śląskich przedsiębiorstw, w latach 2002-2006, na tle gospodarki polskiej, opierając się na wybranych wskaźnikach, wskazując przy tym na dwie główne niekorzystne tendencje, dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w regionie śląskim, który jako region innowacyjny powinien być zdolny do sprostania konkurencji we współczesnej gospodarce globalnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the innovative activity in companies in Silesia, based on the number and types of innovations introduced by that companies. This analysis was based on survey, which was carried out as a part of the project "Preference technologies for the sustainable development of the Silesia Region" from November 2007 till December 2007. Moreover the article contains the assessment of the innovative activity in Silesian companies, in 2002-2006, compared to companies in Poland, based on selected indexes. The article characterizes also the two main disadvantageous tendencies relating to the development of the innovative activity in companies in Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattacharya M., Bloch H.: Determinants of Innovation. Small Business Economics 2004, no. 22.
 2. Damanpour F.: Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal 2001, vol. 34, no. 3.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2006; http://www.stat.gov.pl
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Informacje i opracowania statystyczne GUS; http://www.stat.gov.pl
 5. Dziembała M.: Znaczenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego dla tworzenia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki regionu; http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty
 6. Hage J.: Theories of Organizations. Wiley, New York 1980.
 7. Herrmann A, Tomczak T., Befurt B.: Determinants of radical product innovations. European Journal of Innovation Management 2006, no. 1.
 8. Bogdaniecko (red.): Innowacyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 9. Lee C.: The Determinants of Innovation in the Malaysian Manufacturing Sector: An Econometric Analysis at the Firm Level. ASEAN Economic Bulletin 2004, no. 21.
 10. Martinez-Ros E., Labeaga J.M.: Modelling Innovation Activities Using Discrete Choice Panel Data Models, [w:] Innovation and Firm Performance: Econometric Explorations of Survey Data, Kleinknecht & Mohnen, Basingstoke, Palgrave 2002.
 11. McLean L.D.: Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources 2005, no. 7(2).
 12. Nauka i technika w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2006.
 13. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001.
 14. Projekt Innobservator Silesia. http://ris.silesia-region.pl
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006; http://www.parp.gov.pl
 16. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 17. Van de Ven A.H., Rogers E.M.: Innovations and Organizations - Critical perspectives. Communication Research 1988, no. 15.
 18. W województwie śląskim i na Mazowszu powstaje najwięcej. Gazeta Prawna Nr 215 (2085)/2007; http://www.gazetaprawna.pl
 19. Wan D., Ong Ch.H., Lee F.: Determinants of firm innovation in Singapore. Technovation 2005, no. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu