BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Marketing relacji w procesie kształtowania efektywności działalności przedsiębiorstw różnych branż
Relationship Marketing in the Process of Creating Efficiency Activity Enterprises of Various Branches
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 45-66, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Marketing partnerski, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Relationship marketing, Partnership marketing, Enterprise effectiveness, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystywanie koncepcji marketingu partnerskiego ma dziś pozytywne odbicie w finansowych wynikach firm, wpływa bowiem na lojalność klientów oraz przychylność otoczenia. Są branże, gdzie integracja przedsiębiorstw jest szczególnie polecana i może dotyczyć niemal wszystkich przekrojów ich działalności, poczynając od: relacji pracowników, funkcji, procesów biznesowych, systemów informatycznych, strategii produktowych, na łańcuchu dostaw kończąc. Najwyższe poziomy integracji między przedsiębiorstwami to partnerstwo i alians strategiczny. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zawarcia aliansu strategicznego tylko z wybranymi podmiotami rynku (podniesie to bezpieczeństwo jego funkcjonowania w niepewnym otoczeniu). Wszystkie relacje rynkowe przedsiębiorstwa powinny podlegać zarządzaniu. Zarządzanie relacjami poprawia skuteczność i efektywność działalności (marketingowej, produkcyjnej, badawczo-rozwojowej, logistyczne itd.). (abstrakt oryginalny)

Applying the concept of 'marketing partnership' has a positive financial impact on a company statements by generating customer loyalty and creating the right image of company. In certain branches the integration between particular companies are especially recommended and the level of integration can effect all activities of the business; starting from relationship between workers, function and business process, information systems, product strategy, ending with purchasing chain. The most important integration level between companies is partnership and strategic alliances. Company should aim to make strategic alliances with specifically chosen organization within the market place which increase the safety of functioning company in uncertain environments. All company interaction in the market need to be managed. Relationship management increase effectiveness and efficiency of activities (in the field of marketing, production, research and development, logistics, etc.). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Żabiński L.: Marketing globalny i jego strategie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 2. Gordon I.H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 3. Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 4. Revald A., Gronsroos C.: The Value Koncept and Relationship Marketing. European Journal of Marketing 1996, vol. 30, no.2.
 5. Wrzosek W. (red.): Efektywność marketingu. PWE, Warszawa 2005.
 6. Payne A: Marketing usług. PWE, Warszawa 1997.
 7. STRATEGOR: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1999.
 8. Parvatiyar A.: Statement during the 12th International Conference of Industrial Marketing and Purchasing, Karlsruhe 1996.
 9. Materiały: Cranfield's Key Account Management Research Club, Cranfield School of Management 2002.
 10. Rybarczyk K.: Zastosowanie rachunku kosztów działań do kalkulacji i analizy kosztów obsługi klient. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 46, Warszawa 1998.
 11. Furtak R.: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 12. Prochowski G.R.: Wiedza, ludzie, komunikacja. Businessman Magazine, Wrzesień 2003.
 13. Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1999.
 14. Stachowicz J: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Nr2H02D03225, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006.
 15. Gardner J., Cooper M.C., Noordweier T.: Understanding Shipper - Carrier and Shipper -Warehouser Relationships: Partnerships Revisited, Journal of Business Logistics 1994, vol. 15, no. 2.
 16. Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 17. Penc-Pietrzak I.: Strategie biznesu i marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 18. www.ids-scheer.com za: Kaplan R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. www.sap.cpm/poland
 20. www.triplebottomline.com
 21. www.globalcompact.org
 22. www.tigger.stthomas.edu/mccr/SullivanPrinciples,htm
 23. www.bcg.com Raport The Boston Consulting Group: Przekraczanie granic Fuzje i przejęcia w Europie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu