BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Indywidualizm i kolektywizm na przykładzie organizacji publicznych województwa śląskiego
Individualism and Collectivism in Public Organizations on Example of Silesian Voiewodship
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 67-81, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura organizacyjna, Organizacje publiczne, Zarządzanie publiczne, Indywidualizm
Culture, Organisational culture, Public organisations, Public governance, Individualism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Koncepcja "kultury organizacyjnej" stała się popularna od wczesnych lat 80. XX wieku. Kultura manifestuje się w przedsiębiorstwie za pomocą symboli, rytuałów, wartości itp. Różne jej wymiary oddziaływają na różne problemy zarządzania. Światowe badania pozwoliły wyróżnić wiele wymiarów kultury, wśród których warto wymienić:
  - dystans wobec władzy - określającą reakcje członków organizacji na nierówności w zakresie dostępu do władzy,
  - indywidualizm i kolektywizm - określający stopień w jakim organizacje nastawione są na jednostkę bądź na zbiorowość,
  - unikanie niepewności - określająca, jak czują się członkowie organizacji w sytuacjach niestrukturalizowanych.
Artykuł koncentruje się na kulturze organizacyjnej w organizacjach publicznych, działających na terenie województwa śląskiego. Analizy prowadzone są z punktu widzenia jednego z opisanych czynników - indywidualizmu i kolektywizmu. Publikacja oparta jest na badaniach prowadzonych w 32 organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The concept of "organization culture" has become popular since the early 1980s. Cultures manifest themselves, from superficial to deep, in symbols, heroes, rituals and values. The various cultural dimension impact on many management problems. Research into organization cultures identified keys elements of culture like:
  - power distance - that is the extent to which the less powerful members of organizations and institutions accept and expect that power is distributed unequally,
  - individualism and collectivism - degree to which one thinks in terms of "I" versus "we", either ties between individuals are loose,
  - uncertainty avoidance - it indicates to what extent a culture programs its members to feel either uncomfortable or comfortable in unstructured situations.
The paper concentrate on the organizational culture problems in Silesian public organizations in individualism and collectivism point of view. Publication is based on researches in 32 Silesian organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjerke B.: Kultura a style przywództwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem wymiarów kultury. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 4. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2003.
 5. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.
 6. Hofstede G.: Culture consequences: international Differences in Work-Related Values. Sage Publications, Bevery Hills 1980.
 7. Hofstede G.: Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, [w:] Deregowski J.B., Dziurawiec S., Annis R.C.: Expiscation in Cross-Cultural Psychology. Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 8. Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 9. Hofstede G.: Organizing for Cultural Diversity. European Management Journal 1989, no. 7.
 10. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 11. Krzemień E., Wolniak R.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, [w:] Żuchowski J. (red.): Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską. Radom 2004, s. 278-283.
 12. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2002.
 13. Łańcucki J.: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. AE, Poznań 2001.
 14. Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2002.
 15. Sitko-Lutek A.: Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 16. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 17. Stachowicz J., Machulik J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.
 18. Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji. PWN, Warszawa 2002.
 19. Trompenaars A.: Riding the Waves of Culture. Nichols Brealy, London 1993.
 20. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. Diffin, Warszawa 2004.
 21. Wolniak R. Kolektywizm i indywidualizm kulturowy a efektywność organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8, s. 13-19.
 22. Wolniak R.: Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa śląskiego. Współczesne Zarządzanie 2007, nr 2, s. 163-173.
 23. Wolniak R.: Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością. Problemy Jakości 2006, nr 1, s. 25-31.
 24. Wolniak R.: Humanistyczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jakością. Przegląd Organizacji 2005, nr 11, s. 79-88.
 25. Wolniak R.: Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością. Przegląd Organizacji 2007, nr 1, s. 38-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu