BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Specyfika przeprowadzania badań kwestionariuszowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Characteristic of the Questionnaire Research in SME
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 83-92, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Badania ankietowe
Small business, Empirical researches, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano cel badań empirycznych dotyczących organizacyjnego się MSP. Przedstawiono zastosowaną procedurę badawczą oraz przesłanki decyzji o odpowiednim wyborze metody badawczej. Ponadto, w niniejszej części scharakteryzowano narzędzie badawcze, opisano próbę, jej dobór oraz przedstawiono sposób i etapy badań pilotażowych, których przeprowadzenie było niezbędne z perspektywy metodologii badań naukowych. Artykuł zakończono wnioskami, zawierającymi praktyczne wskazówki wynikające z doświadczeń związanych z przeprowadzaniem badań kwestionariuszowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

As surprisingly few studies discuss the specificity of organizational learning in SME, it is interesting and necessary to take up this subject. The article treats of the methodology of the conducted empirical research. It deals with such problems as the objective and model of the empirical research, the research procedure used, the characteristics of the research tool, the sample selection, the pilot research, the sample description and the methods of the data analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kownacki S., Rummel-Syska Z.: Metody socjopsychologiczne. PWE, Warszawa 1982.
 2. Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie i habilitacyjne. Difin, Warszawa 2005.
 3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Research Methods in the Social Sciences 5th edition. Worth Pub 1996.
 4. Fowler F.J.: Survey Research Methods (Applied Social Research Methods) 3rd edition, Sage Publications 2002.
 5. Tuchańska B.: Model wewnętrznej reakcji respondenta na pytanie, [w:] Lutyńska K., Wejland A.P. (red.): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1983, s. 181-207.
 6. Lutyński J.: Pytanie jako podstawa wzajemnego komunikowania w wywiadzie, [w:] Lutyńska K., Wejland A.P. (red.): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. IFiS PAN, Warszawa 1983, s. 65-111.
 7. Lutyńska K.: Pilotaż pogłębiony, [w:] Lutyńska K., Wejland A.P. (red.): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. IFiS PAN, Warszawa 1983, s. 227-252.
 8. Sztabiński F.: Kontrola w badaniach surveyowych, [w:] Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.): Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 71-78.
 9. Słomczyński K.M.: Wpływ sytuacji wywiadu na odpowiedzi respondentów, [w:] Lutyńska K., Wejland A.P. (red.): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. IFiS PAN, Warszawa 1983, s. 357-371.
 10. Lutyńska K.: Ankieterzy, respondenci, osoby trzecie, [w:] Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.): Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 31-45.
 11. Lisek-Michalska J.: Akademickie i nieakademickie podejście do badań sondażowych, [w:] Domański H., Lutyńska K., Rostocki A.W. (red.): Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 127-146.
 12. Gostkowski Z.: O potrzebie humanizacji masowych badań, [w:] Lutyńska K., Wejland A.P. (red.): Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 347-357.
 13. Cannel C., Kahn R.L.: The collection od Data by Interviewing, [w:] Festinger L., Katz D. (red.): Research Methods in Behavioral Sciences. Wiley, New York 1953.
 14. Warwick D.P., Osherson S.: Comparative Analiysis in the Social Scinces, [w:] Warwick D.P., Osherson S. (Eds.): Comparative Research Methods. Wiley, New York 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu