BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kryteria wyboru portfela projektów nowych wyrobów w przedsiębiorstwach branży wykładzin podłogowych
Criterions of Choice of New Product Development Projects in Covering Floor Industry
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 95-107, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Nowe technologie, Kryteria oceny, Innowacje
New products, High-tech, Evaluation criteria, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była selekcja i ustalenie hierarchii istotnych kryteriów, które umożliwią wybór potencjalnych projektów nowych wyrobów/technologii do dalszych prac realizacyjnych w przedsiębiorstwie z branży wykładzin PVC. W badaniach wykorzystano metodę heurystyczną. Artykuł zakończono podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of researches on identify significant factors which may help choice of new product development projects in PCV covering floor industry. Heuristic methods in researches were used. Sum up was finished article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L.: Istota innowacji w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji 2003, nr 7-8.
 2. Brzeziński M. (red.): Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001.
 3. Chrościcki Z.: Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 4. Cooper R.G.: The New Product System, The Industrial Experience. Journal of Product Innovation - Management 1992, no. 9, p. 113-127.
 5. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa 2001.
 6. Matusek M.: Badanie konkurencyjności w branży wykładzin PCV. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 27, Gliwice 2005.
 7. Męczyńska A.: Grupowa ocena ekspertów - metoda względnej ważności obiektów, [w:] Wakulicz-Deja A. (red.): Systemy wspomagania decyzji. Wyd. GNOME, Katowice 1999.
 8. Rutkowski I.P.: Metody maksymalizowania wartości i równoważenia portfela projektów w procesie rozwoju nowego produktu. Marketing i Rynek 2005, nr 11.
 9. Rutkowski I.P.: Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa 2007.
 10. Rutkowski I.P.: Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych. AE, Poznań 2006.
 11. Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. PWE, Warszawa 1981.
 12. Szatkowski K.: Cele działalności innowacyjnej, [w:] Brzeziński M. (red.): Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001.
 13. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firm. PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 14. Sosnowska A. (red.): Zarządzanie nowym produktem Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu