BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Michał (Politechnika Śląska), Szewczyk Paweł (Politechnika Śląska)
Tytuł
Doskonalenie systemów zarządzania jakością w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce
Improvement of Quality Management System in Chosen Polish Industrial Enterprises
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 3, s. 109-117, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Efektywność systemów jakości
Quality, Quality management systems, ISO 9001, Quality systems efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został tematyce doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO serii 9000. Szczególną uwagę zwrócono w nim na problematykę doskonalenia systemu w dwóch obszarach: społecznym oraz operacyjnym. W procesie badania 75 losowo wybranych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, które posiadały od 2 do 9 lat certyfikowany SZJ, uzyskano wyniki w zakresie:
  - zaangażowania kadry w doskonalenie SZJ,
  - nastawienia i opinii kadry na temat SZJ,
  - zaangażowania kadry w realizacje procedur i standardów określonych w SZJ,
  - korzyści wynikających z funkcjonowania SZJ.
Proces badawczy dowiódł, iż zarówno w obszarze społecznym, jak i operacyjnym przedsiębiorstw, nie obserwuje się zależności pomiędzy czasem a poziomem funkcjonowania SZJ w organizacji. Badania przeprowadzone wśród wybranych 75 przedsiębiorstw przemysłowych dowiodły, iż nie doskonalą one swoich systemów zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

Summary. The paper concerns the improvement of quality management systems (QMS) based on ISO series 9000 standards. Particular attention was put on the subject of improvement of social and operational aspects of enterprises. In the 2006 respective questionnaires were sent to 75. industrial enterprises chosen by chance and having by 2-9 years certificated quality management system. Results of these studies are presented in this paper with particular attention given to:
  - personnel's involvement in the system's improvement QMS,
  - opinions and attitudes of the enterprise's staff to the QMS,
  - involvement of the staff in the fulfillment of established norms of conduct,
  - advantages of QMS for enterprise's process and functions.
The final conclusion of the paper is that chosen polish industrial enterprises don't improve their own quality management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Placet, Warszawa 1999.
 2. Bienok H. (red.): Metody sprawnego zarządzania. Placet, Warszawa 2002.
 3. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 4. Durok A.: Zarządzanie przez jakość w polskich firmach. Problemy jakości 2000, nr 12.
 5. Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki. Prace naukowe AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2002.
 6. Dziuba R., Gruszka J., Hamrol A.: Kierunki rozwoju w zarządzaniu jakością. Prace naukowe Politechniki Wrocławskiej, nr 67, Wrocław 1999.
 7. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.
 8. Pacana A., Mec A.: Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000. Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
 9. Wawak S.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2002.
 10. Molenda M., Szewczyk P.: Skuteczność wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług: Procesy restrukturyzacji i konkurencyjności w przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2007.
 11. Norma PN-EN ISO 9000:2006.
 12. http://mfiles.ae.krakow.pl
 13. Molenda M.: Doskonalenie metod wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu