BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danik Lidia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryteria wyboru zagranicznego partnera na przykładzie polskich importerów i eksporterów
Foreing Partner Selection Criteria with the Example of Polish Importers and Exporters
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 34-47, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Partnerstwo biznesowe, Selekcja personalna, Import, Eksport, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Przedsiębiorstwo zagraniczne
International cooperation, Business partnership, Personnel selection, Import, Export, International enterprise, Foreign enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Chiny
Germany, China
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badania kryteriów wyboru partnera zagranicznego stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa współpracujące z partnerami z Niemiec i z Chin. Analiza została przeprowadzona na próbie 278 polskich eksporterów i importerów współpracujących z partnerami z Chin lub z Niemiec. Badanie wykazało, że czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na wybór partnera zagranicznego jest samo zainteresowanie partnera ofertą oraz cena, jaką jest on skłonny zapłacić za towar (w przypadku eksporterów), oferowana cena (w przypadku importu z Chin) oraz doświadczenie partnera i kompleksowość oferty (w przypadku importu z Niemiec). Zaobserwowano jedynie niewielką zależność kryteriów wyboru partnera i kraju jego pochodzenia. W przypadku niektórych kryteriów występowała pozytywna korelacja z następującymi wskaźnikami doświadczenia we współpracy międzynarodowej: liczba lat współpracy przedsiębiorstwami zagranicznymi, liczba krajów, z których pochodzili partnerzy, oraz liczba partnerów z Chin/Niemiec. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study on the foreign partner selection criteria applied by Polish firms cooperating with partners from Germany and China. The analysis was conducted on a sample of 278 Polish exporters and importers. The study has shown, that the partner's interest in the cooperation and price the partner is willing to pay (in the case of exporters), the price offered (in the case of imports from China), partner's experience and the comprehensiveness of the offer (in the case of imports from Germany) are factors that influence the partner selection decision the most. Only a small dependence between the selection criteria and the partner's country of origin was observed. Some partner selection criteria were positively correlated with international cooperation experience indicators (years of international cooperation, number of countries the partners were coming from, number of partners in China/Germany). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguezzoul, A., 2014, Third-party Logistics Selection Problem: A Literature Review on Criteria and Methods, Omega, vol. 49, s. 69-78.
 2. Al-Khalifa, A. K., Peterson, S.E., 1999, The Partner Selection Process in International Joint Ventures, European Journal of Marketing, vol. 33, no. 11/12, s. 1064-1081.
 3. Angeles, R., Nath, R., 2003, Electronic Supply Chain Partnerships: Reconsidering Relationship Attributes in Customer-supplier Dyads, Information Resources Management Journal, vol. 16, no. 3, s. 59-84.
 4. Angels, R., Nath, R., 2000, An Empirical Study of EDI Trading Partner Selection Criteria in Customer-supplier Relationships, Information & Management, vol. 37, s. 241-255.
 5. Balboni, B., Bortoluzzi, G., Vianelli, D., 2014, The Impact of Relational Capabilities on the Internationalization Process of Industrial Subcontractors, Transformations in Business & Economics, vol. 13, no. 2(32), s. 21-40.
 6. Banks Pidduck, A., 2006, Issues in Supplier Partner Selection, Journal of Enterprise Information Management, vol. 19, no. 3, s. 262 - 276.
 7. Barney, J., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, vol. 17, no. 1, s. 99-120.
 8. Barringer, B. R., Harrison, J. S., 2000, Walking a Tightrope: Creating Value Through Interorganizational Relationships, Journal of Management, vol. 26, no. 3, s. 367-403.
 9. Danik, L., Duliniec, E., 2014, Różnice kulturowe a międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, vol. 2, nr 270, s. 125-152.
 10. Ding, R., Dekker, H. C., Groot, T., 2013, Risk, Partner Selection and Contractual Control in Interfirm Relationships, Management Accounting Research, vol. 24, s. 140-155.
 11. Duliniec, E., 2009, Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Duysters, G., Kok, G., Vaandrager, M., 1999, Crafting Successful Strategic Technology Partnerships, R&D Management, vol. 29, no. 4, s. 343-351.
 13. Eriksson, K., Johanson, J., Majkard, A., Sharma, D.D., 1997, Experiential Knowledge and Cost in the Internationalization Process, Journal of International Business Studies, vol. 28(2), s. 337-360.
 14. Govindan, K., Rajendran, S., Sarkis, J., Murugesan, P., 2015, Multi Criteria Decision Making Approaches for Green Supplier Evaluation and Selection: a Literature Review, Journal of Cleaner Production, vol. 98, s. 66-83.
 15. Hitt, M. A., Dacin, M. T., Levitas, E., Arregle, J.-L, Borza, A. 2000, Partner Selection in Emerging and Developed Market Contexts: Resource-Based and Organizational Learning Perspectives, The Academy of Management Journal, vol. 43, no. 3, s. 449-467.
 16. Hollensen, S., 2011, Global Marketing. A Decision-Oriented Approach, Prentice Hall, Harlow.
 17. Ho, W., Xu, X., Dey, P. K., 2010, Multi-criteria Decision Making Approaches for Supplier Evaluation and Selection: A Literature Review, European Journal of Operational Research, vol. 202, s. 16-24.
 18. Lau, H., Lee, W., Lau, P. K. H., 2001, Development of an Intelligent Decision Support System for Benchmarking Assessment of Business Partners, Benchmarking: An International Journal, vol. 8, no. 5, s. 376-395.
 19. Lumineau, F., Henderson, J., 2012, The Influence of Relational Experience and Contractual Governance on the Negotiation Strategy in Buyer-supplier Disputes, Journal of Operations Management, vol. 30, no. 5, s. 382-395.
 20. Moeller, K., 2010, Partner Selection, Partner Behavior, and Business Network Performance, Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 6, no. 1, s. 27-51.
 21. Rzetelna Firma, 2011, Partner w biznesie według polskich przedsiębiorców: rzetelny i wiarygodny, http://www.rzetelnafirma.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/partner-wbiznesie-wedlug-polskich-przedsiebiorcow-rzetelny-i-wiarygodny,25 [dostęp: 20.08.2015].
 22. Simonin, B. L., 1997, The Importance of Collaborative Know-How: An Empirical Test of the Learning Organization, Academy of Management Journal, vol. 40, np. 5, s. 1150-1174.
 23. Stępień, B., red., 2011, Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Teece, D., Pisano, G., Shuen, A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, vol. 18, no. 7, s. 509-533.
 25. Varis, J., Salminen, R. T., 2000, Selection of Potential Supplier Partners in a Turbulent Environment? A Theoretical Framework for Partner Selection in the Infocom Market, 16th IMP-conference in Bath.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu