BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek-Hajduk Marzanna K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ścieżki wewnętrznej i zewnętrznej internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej
Inward-Outward Internationalization Patterns of Medium and Large-Sized Polish Firms During the Economic Transition
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 48-63, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Transakcje eksportowo-importowe, Import, Eksport, Przedsiębiorstwo, Internacjonalizacja gospodarki, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Export-import transactions, Import, Export, Enterprises, Internationalisation of economy, Enterprise internationalization, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M16
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jakie były ścieżki umiędzynarodowienia polskich średnich i dużych przedsiębiorstw powstałych po 1989 roku ze względu na relacje między eksportem i importem i z uwzględnieniem szybkości umiędzynarodowienia oraz wieku eksportu i importu? Wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych z zastosowaniem techniki CATI w 2014 roku na 251 średnich i dużych polskich przedsiębiorstwach powstałych po 1989 roku. Zidentyfikowano trzy podstawowe ścieżki umiędzynarodowienia badanych firm: eksporterów, którzy nie są importerami; eksporterów będących importerami; importerów, którzy nie są eksporterami; oraz stwierdzono, że badane firmy cechuje niski wiek eksportu oraz importu i brak znaczących różnic co do wieku i szybkości eksportu między eksporterami, którzy nie są importerami oraz eksporterami będącymi importerami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to answer the following question: What are the patterns of internationalisation of medium and large-sized Polish enterprises established after 1989 due to export and import linkages and in terms of the speed of internationalisation, the age of export, and the age of import. Telephone interviews using the CATI method were employed to collect data and 251 telephone interviews with respondents from Polish companies established after 1989 which employ 50 or more employees were completed. Three patterns of the internationalization of Polish companies have been identified: exporters who are not importers, exporters who are importers and importers who are not exporters. The surveyed companies are characterized by the low age and speed of export. There is a lack of significant differences between exporters who are not importers and exporters who are importers in terms of the age of export and the speed of export. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barretto, A., Da Rocha, A., 2001, Patterns of Internationalization of Brazilian Firms and the Decision to Establish Subsidiaries Abroad, w: Axinn C., Matthyssens, P. (eds.), Reassessing the Internationalization of the Firm, Advances in International Marketing, no. 11, s. 79-131.
 2. Björkman, I., Kock, S., 1997, Inward International Activities in Service Firms - Illustrated by Three Cases from the Tourism Industry, International Journal of Service Industry Management, vol. 8, no. 5, s. 362-376.
 3. Cieślik, J., Kaciak, E., 2009, The Speed of Internationalization of Entrepreneurial Start--ups in a Transition Environment, Entrepreneurship, no. 14, s. 375-392.
 4. Crick, D., Jones, M., 2000, Small High-technology Firms and International High-technology Markets, Journal of International Marketing, vol. 8, no. 2, s. 63-85.
 5. Daszkiewicz, N., 2004, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 6. Hedlund, G., Kverneland, A., 1984, Are Establishment and Growth Patterns for Foreign Markets Changing? The Case of Swedish Investment in Japan, Institute of International Business, Stockholm School of Economics Stockholm, s. 1-12.
 7. Holmlund, M., Kock, S., 1996, Internationalization from a Network Perspective - the Relationship between Inward and Outward Flows, 12th IMP Conference in Karlsruhe, Germany, September, s. 5-7.
 8. Hood, N., Young, S., 1983, Multinational Investment Strategies in the British Isles: a Study of MNEs in the Assisted Areas and in the Republic of Ireland, HMSO, London, Part 4, Chapter 1.
 9. Fletcher, R., 2001, A Holistic Approach to Internationalisation, International Business Review, vol. 10, no. 1, s. 25-49.
 10. Johanson, J., Vahlne, J.E., 1977, The Internationalization Process of the Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, no. 1, s. 23-32.
 11. Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F., 1975, The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, Journal of Management Studies, vol. 12, iss. 3, s. 305-322.
 12. Jones, M.V., 1998, The Internationalization of Small High-technology Firms, Journal of International Marketing, vol. 7, no. 4, s. 15-41.
 13. Jones, M.V., Coviello, N.E., 2005, Internationalisation: Conceptualising an Entrepreneurial Process of Behavior in Time, Journal of International Business Studies, vol. 36, no. 3, s. 284-303.
 14. Karlsen, T., Silseth, P.R., Benito, G.R.G., Welch, L., 2003, Knowledge, Internationalization of the Firm, and Inward Outward Connections, Industrial Marketing Management, vol. 32, no. 5, s. 385-396.
 15. Korhonen, H., 1999, Inward-Outward Internationalizatioin of Small and Medium Enterprises, Helsinki School of Economics and Business Administration.
 16. Korhonen, H., Luostarinen, R., Welch, L., 1996, Internationalization of SMEs: Inward-outward Patterns and Government Policy, Management International Review, vol. 36, no. 4, s.315-329.
 17. Loustarinen, R., Hellman, H., 1993, Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprises, w: Vertanen, M. (eds.), Procedings of the Conference on the Development, Ministry of Trade and Industry, Studies and Reports, Helsinki, no. 59.
 18. McNaughton, R.B., 2000, Determinants of Time-span to Foreign Market Entry, Journal of Euromarketing, no. 9:2, s. 99-112.
 19. Plawgo, B., 2004, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa.
 20. Sullivan, D., 1994, Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, Journal of International Business Studies, no. 25, s. 325-342.
 21. Welch, I.S., Loustarinen, R.K., 1993, Inward-outward Connections in Internationalization, Journal of International Marketing, vol. 1, no. 1, s. 44-56.
 22. Witek-Hajduk, M.K., 2010, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 23. Wach, K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu