BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lewandowska Małgorzata S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ komplementarności innowacji technologicznych i nietechnologicznych na intensywność eksportu nowych produktów. Badania polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach globalnego kryzysu ekonomicznego (2008-2010)
The Influence of Complementarities between Technological and Non-Technological Innovation on New Product Export Intensity. A Study of Polish Manufactruring Firms in the Period of the Global Economic Crisis (2008-2010)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 64-81, tab., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Komplementarność w gospodarce, Innowacje, Innowacyjność, Eksport, Polityka innowacyjna państwa, Polityka innowacyjna, Duże przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys społeczno-gospodarczy, Kryzys gospodarczy
Complementarity in the economy, Innovations, Innovative character, Export, State innovation policy, Innovation policy, Large enterprises, Small business, Socio-economic crisis, Economic crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14, O31, C32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu komplementarności między różnymi typami innowacji na intensywność eksportu nowych produktów. Badanie zrealizowano na próbie 2795 dużych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, zidentyfikowanych w badaniu Community Innovation Survey za lata 2008-2010 przeprowadzonym przez GUS w Polsce. W wyniku zastosowania metody UNIANOVA stwierdzono, że komplementarność innowacji produktowych, procesowych i marketingowymi; innowacji produktowych i organizacyjnych; innowacji produktowych i marketingowych, a także innowacji produktowych, marketingowych i organizacyjnych ma pozytywny wpływ na eksport nowych produktów. Rezultaty te są zbieżne z wynikami innych badań, wskazujących, że każdy typ innowacji może być komplementarny z co najmniej jednym z innych typów innowacji. Wskazujemy na zasadność stosowania wieloaspektowego podejścia do innowacji, identyfikacji możliwej komplementarności między działaniami innowacyjnymi, sprzyjającej poprawie wyników eksportu. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to assess the influence of complementarities between various modes of innovation (product, process, marketing and organizational innovation) on firms' new products' export intensity. The study is based on a sample of 2,795 large and medium-size innovative manufacturing firms, extracted from a Community Innovation Survey for 2008-2010 conducted by GUS in Poland. The results of the UNIANOVA procedure reveal that complementarities among product, process and marketing innovation; product and organizational innovation; product and marketing innovation; as well as among the product, marketing and organizational innovation have a positive impact on the export sales of innovative products. These results are in line with the outcomes of other studies indicating that each type of innovation may act to complement at least one other mode of innovation. We indicate that the firms should apply a multifaceted approach to innovation looking for possible complementarities among innovative activities leading to higher export performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best, J. R., 2009, Market-based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability, 5th ed. Pearson Education, Upper Saddle River, N.J.
 2. Cavusgil, S. T., Zou, S., 1994, Marketing Strategy-performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures, Journal of Marketing, vol. 58, no. 1, s. 1-21.
 3. Di Maria, E., Ganau, R., 2013, Driving Firm's Export Propensity and Export Intensity: The Role of Experience, Innovation and International Marketing Strategy, Paper presented on European International Business Academy (EIBA) 39th Annual Conference, Bremen.
 4. Doran, J., 2012, Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes? European Journal of Innovation Management, vol. 5, no. 3, s. 351-371.
 5. Filippetti, A., Frenz, M., Ietto-Gillies, G., 2011, Are Innovation and Internationalization Related? An Analysis of European Countries, Industry and Innovation, vol. 18, no. 5, s. 437-459.
 6. Gołębiowski, T. Lewandowska, M.S., 2015, Cele innowacji a główne rynki operacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Weresa, M.A. (red.), Polska - Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 237-256.
 7. Halpern, L., 2007, Literature Survey on the Links between Innovation, Competition, Competitiveness, Entry & Exit, Firm Survival and Growth, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper no. 02/07.
 8. Hashi, I., Welfens, P., Wziatek-Kubiak, A. (eds.), 2007, Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch-up and Integrate in the European Union, Palgrave Macmillan, London.
 9. Hervas-Oliver, J.-L., Sempere-Ripoll, F., Boronat-Moll, C., 2012, Process Innovation Objectives and Management Complementarities: Patterns, Drivers, co-adoption and Performance Effects, UNU-MERIT Working Paper Series, no. 2012-051.
 10. Higón, D. A., Driffield, N., 2011, Exporting and Innovation Performance: Analysis of the Annual Small Business Survey in the UK, International Small Business Journal, vol. 29, no. 1, s. 4-24.
 11. Hurley, R.F., Hult, G.T.M., 1998, Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination, Journal of Marketing, vol. 62, July, s. 42-54.
 12. Kijek, T., 2013, An Empirical Analysis of the Relationship between Technological and Marketing Innovations: A Case of Polish Manufacturing Firms, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, vol. 12, no. 2, s. 15-25.
 13. Kirner, E., Kinkel, S., Jaeger, A., 2009, Innovation Paths and the Innovation Performance of Low-technology Firms - An Empirical Analysis of German Industry, Research Policy, vol. 38, no. 3, s. 447-458.
 14. Kotabe, M., Srinivasan, S.S., Aulakh, P.S., 2002, Multinationality and Firm Performance: The Moderating Role of R&D and Marketing Capabilities, Journal of International Business Studies, vol. 33, no. 1, s. 79-97.
 15. Leonidou, L. C., Katsikeas, C.,S., Palihavadana, D., Spyropoulou, S., 2007, An Analytical Review of the Factors Stimulating Smaller Firms to Export. Implications for Policy Makers, International Marketing Review, vol. 24, no. 6, s. 735-770.
 16. Lewandowska, M.S., Gołębiowski, T., 2014, Innovation and International Competitiveness of Manufacturing Firms: Evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, w: Zhuplev, A., Liuhto, K. (eds.), Geo-Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries, and Russia, IGI Global, Hershey, PA, s. 57-82.
 17. Lim, J.-S., Sharkey, T.W., Heinrichs, J.H., 2006, Strategic Impact of New Product Development on Export Involvement, European Journal of Marketing, vol. 40, no. 1/2, s. 44-60.
 18. Lokshin, B., van Gils, A., Bauer, E., 2008, Crafting Firm Competencies to Improve Innovative Performance, UNU-MERIT Working Paper Series, no. 009.
 19. Martinez-Ros, E., Labeaga, J., 2009, Product and Process Innovation: Persistence and Complementarities, European Management Review, vol. 6, no. 1, s. 64-75.
 20. Mothe, C., Nguyen T. T. U., 2010, The Link between Non-technological Innovation and Technological Innovation, European Journal of Innovation Management, vol. 13, no. 3, s. 313-332.
 21. Narver, J.C., Slater, S.F., 1990, The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, vol. 54, October, s. 20-35.
 22. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 2005, Joint publication by OECD and Eurostat, 3rd ed., OECD Publishing, Paris.
 23. Percival, J., Cozzarin, B., 2008, Complementarities Affecting the Returns to Innovation, Industry and Innovation, vol. 15, no. 4, s. 371-392.
 24. Polder, M., van Leeuwen, G., Mohnen, P., Raymond, W., 2010, Product, Process and Organizational Innovation: Drivers, Complementarity and Productivity Effects, UNU-MERIT Working Paper Series, no. 2010-035.
 25. Rammer, C., Czarnitzki, D., Spielkamp, A., 2009, Innovation Success of Non-R&D Performers: Substituting Technology by Management in SMEs, Small Business Economics, vol. 33, no. 1, s. 35-58.
 26. Rodríguez, J.L., Rodríguez, R.M.G., 2005, Technology and Export Behaviour: A Resource-based View Approach, International Business Review, vol. 14, no. 3, s. 539-557.
 27. Roper, S., Love, J.H., 2002, Innovation and Export Performance: Evidence from the UK and German Manufacturing Plants, Research Policy, vol. 31, no. 7, s. 1087-1102.
 28. Roper, S., Youtie, J., Shapira, P,. Fernandez-Ribas, A., 2010, Knowledge, Capabilities and Manufacturing Innovation: A USA-Europe Comparison, Regional Studies, vol. 44, no. 3, s. 253-279.
 29. Santamaría, L., Nieto, M. J., Barge-Gil, A., 2009, Beyond Formal R&D: Taking Adventage of Other Sources of Innovation in Low- and Medium-technology Industries, Research Policy, vol. 38, no. 3, s. 507-517.
 30. Schmidt, T., Rammer, C., 2007, Non-technological and Technological Innovation: Strange Bedfellows? Discussion Paper, no. 07-052, ZEW, ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp07052.pdf.
 31. Schmiedeberg, C., 2008, Complementarities of Innovation Activities: An Empirical Analysis of the German Manufacturing Sector, Research Policy, vol. 37, no. 9, s. 1492-1503.
 32. Schuh, A. 2012, Strategy Review for Central and Eastern Europe: Strategic Responses of Foreign Multinational Corporations to the Recent Economic and Financial Crisis, Journal of East-West Business, vol. 18, no. 2, s. 185-207.
 33. Song, M., Droge, C., Hanvanich, S., Calantone, R., 2005, Marketing and Technological Resource Complementarity: an Analysis of Their Interaction Effect in Two Environmental Contexts, Strategic Management Journal, vol. 26, no. 2, s. 259-276.
 34. Stojcic, N., Hashi, I., Telhaj, S., 2011, Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on Behaviour of Firms in New Member States and Candidate Countries, CASE Network Studies and Analyses, no. 424.
 35. Tidd, J., Bessant, J., 2009, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, (4th ed.). J. Wiley, Chichester.
 36. Wagner, J., 2007, Exports and Productivity: A Survey of the Evidence From Firm-level Data, World Economy, vol. 30, no. 1, s. 60-82.
 37. Wintjes, R., Douglas, D., Fairburn, J., Hollanders, H., Pugh, G., 2014, Beyond Product Innovation; Improving Innovation Policy Support for SMEs in Traditional Industries, UNU-MERIT Working Paper Series, no. 2014-032.
 38. Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., Peczkowski, M., 2009, Differentiation of Innovation Behavior of Manufacturing Firms in the New Member States - Cluster Analysis on Firm-level Data, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper, no. 08/09.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu