BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chęś Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Modern College of Business and Science Maskat)
Tytuł
Bariery i szanse marek międzynarodowych w Omanie: między tradycyjnym rynkiem souq a centrum handlowym
Barriers and Opportunities for International Brands in Oman: between a Traditional Market Souk and a Shopping Mall
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 106-117, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Zarządzanie ośrodkiem handlowym, Centra handlowe, Mystery Shopping, Marka, Marka produktu, Wizerunek marki
Retail trade, Management of retail centre, Shopping centres, Mystery Shopping, Brand, Product brand, Brand image
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11/O12, O53, Z10
streszcz., summ.
Kraj/Region
Oman
Abstrakt
Sułtanat Omanu jest rynkiem wschodzącym o stosunkowo wysokim PKB, jednak dopiero po 2012 zaczęły się tam rozwijać nowoczesne centra handlowe, dając możliwość wejścia na rynek wielu markom międzynarodowym. W artykule przedstawiono, w jaki sposób powolny rozwój handlu detalicznego i przywiązanie do tradycyjnych form handlu, jak souq czy małe sklepy, przez lata były barierami wejścia dla marek międzynarodowych. W opracowaniu poddano analizie zmiany struktury handlu po roku 1970 i opisano główne przyczyny ekonomiczne, społeczne i kulturowe tych zmian. Przedmiotem analizy jest handel w stolicy Maskacie, która jest najważniejszym i zarazem reprezentatywnym ośrodkiem handlu sułtanatu. (abstrakt oryginalny)

The Sultanate of Oman is an emerging market with a considerably high GDP per capita. Nevertheless the expansion of shopping malls in the Sultanate began only after 2012, giving opportunities for the entrance of many international brands. The paper describes how for many years the entrance of international brands has been hindered by the slow development of retail and the attachment of local people to shopping in traditional souks and small shops. The paper analyses changes in the structure of retail after 1970 and describes the economic, social and cultural reasons behind it. The capital city of Muscat is used for the analysis, being the most important and at the same time a representative center of retail in the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdelghani, M.I.M., 2013, The Impact of Shopping Malls on Traditional Retail Stores in Muscat. Case Study of Al-Seeb Wilayat, w: Wippel, S. (ed.), Regionalizing Oman: Political, Economic and Social Dynamics, Springer Science & Business Media, Heidelberg, New York, London, s. 227-247.
 2. Belwal, R., 2010, Hypermarkets in the land of Sea, Sand, and Sun: coverage on consumer preferences in Oman, Oxford Retail Digest, Winter 2009-2010, s. 52-55.
 3. Belwal, R., Belwal, S., 2014, Hypermarkets in Oman: a Study of Consumers' Shopping Preferences, International Journal of Retail & Distribution Management, 42(8), s. 717-732.
 4. Ben-Shabat, H., Kassack, J., Moriarty, M., Torres, J., 2015, ATKearney. The 2015 Global Retail Development IndexTM. Global Retail Expansion: An Unstoppable Force, www.atkearney.com [dostęp: 18.11.2015].
 5. Evanschitzky, H., Emrich, O., Sangtani, V., Ackfeldt, A., 2014, Hedonic Shopping Motivations in Collectivistic and Individualistic Consumer Cultures, International Journal of Research in Marketing, vol. 31 (2014), s. 335-338.
 6. Gladwin, I., 2014, The Changing Retail Landscape in Muscat. Developments & Opportunities, prezentacja na konferencji "Oman Real Estate Conference - May 2014", www.alnimrexpo.com/orec/download [dostęp: 20.11. 2015].
 7. Mahajan, V., 2012, The Arab World Unbound: Tapping into the Power of 350 Million Consumers, Jossey-Bass, San Francisco.
 8. Al-Moharby, D., Khatib, N., 2007, Oman's Keritsu, Cultural Money Walks, and the Economy, Humanomics, Emerald Group Publishing Limited, vol. 23, no. 1, s. 39-57.
 9. Nydell, M.K., 2012, Understanding Arabs: A Contemporary Guide to Arab Society, Intercultural Press, Boston.
 10. Pappas Funsch, L., 2015, Oman Reborn, Palgrave Macmillian, New York.
 11. The Report: Oman 2015, 2015, Oxford Business Group, www.oxfordbusinessgroup.com/oman-201 [dostęp: 20.11.2015].
 12. Temporal, P., 2011, Islamic Branding and Marketing: Creating A Global Islamic Business, Wiley, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu