BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne
Organization of the Temporary Employment and the Telework - Conditions and Distinctive Features
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 73-86, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Praca tymczasowa, Elastyczność zatrudnienia
Teleworking, Temporary work, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy zachodzące w polskiej gospodarce i rynku pracy wymagają zwiększenia jego elastyczności. Może ona następować w różnych formach, z których szczególne znaczenie ma zatrudnienie tymczasowe i telepraca. (abstrakt oryginalny)

Occurring processes in the Polish economy and the labour market require increasing its elasticity. They can follow in different forms, which a temporary employment and a telecommuting are in special importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M.: E-praca a zmiany w firmie. "Polityka Społeczna" 2004, nr 2.
 2. Chobot A., Pachciarek K.: Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego. PiZS 2005, nr 1.
 3. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. PWN, Warszawa1997.
 4. Ciupka T.: Praca tymczasowa w świetle przepisów państw członkowskich UE. Monitor Prawa Pracy 2007, nr 3.
 5. Depta R.: Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 4.
 6. Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. CH Beck, Warszawa 2007.
 7. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa J. (red.): Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Hajn Z.: Nietypowe umowy o pracę, [w:] Sanetr W. (red.): Europeizacja polskiego prawa pracy. Scholar, Warszawa 2004.
 9. Huws U.: Teleworking - limits and possibilities. "Employment Review" 1996, No. 613.
 10. Kołodko G.: Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów postsocjalistycznych, [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, PWN, Warszawa 2001.
 11. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2001.
 12. Lis S., Santarek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.
 13. Machol-Zajda L.: Wypływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na lokalne rynki pracy, [w:] Horodelski R., Sadowska-Snarska C. (red.): Rynek pracy u progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wyd. IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003.
 14. Machol-Zajda L.: Telepraca - nowa forma zatrudnienia, [w:] Frieske K.W. (red.): Deregulacja polskiego rynku pracy. Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.
 15. Makowski D.: Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Difin, Warszawa 2006.
 16. Moszyński M.: Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w Europie. "Rynek Pracy" 2001, nr 11-12.
 17. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław 1999.
 18. Pędziwiatr F.: Telepraca i jej implikacje. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 2.
 19. Piekarski M., Żabski A.: Umowa o pracę nakładczą. PWN, Warszawa 1988.
 20. Ray J.E.: Droit du travail vivant. Edition Liaisons, 1998.
 21. Skowron-Mielnik B.: Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [w:] Horodelski R., Sadowska-Snarska C. (red.): Rynek pracy u progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wyd. IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003.
 22. Sobczyk A.: Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zakamycze, Warszawa 2005.
 23. Świątkowski A.: Polityka społeczna i prawo pracy wobec bezrobocia. PiP 2002, nr 8.
 24. Wratny J.: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Frieske K.W. (red.): Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2003.
 25. Wratny J.: Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji. PiZS 2005, nr 8.
 26. Zalega T.: Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu