BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aleksander Aneta (Politechnika Śląska, Gliwice)
Tytuł
Pojęcie identyfikacji pracownika z organizacją w świetle badań literaturowych oraz w praktyce działalności przedsiębiorstw
The Notion of Identification of Employee with an Organization in the Light of Literature Studies and in Practical Operation of Companies
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 135-149, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Relacje pracodawca-pracownik, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Job satisfaction, Employer-employee relationships, Organisational behaviour, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa pragnące efektywnie funkcjonować na rynku powinny zwrócić szczególną uwagę na najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, jakim są pracownicy. Satysfakcja z pracy, poczucie jedności i solidarności pracowników z organizacją pozwolą firmie na zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz lepsze funkcjonowanie firmy w otoczeniu. Niniejszy artykuł przedstawia pojęcie identyfikacji członków z organizacją, do której należą. Autorka prezentuje spektrum badań literaturowych nad pojęciem identyfikacji w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych i nauk o zarządzaniu. Próbuje także odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają na identyfikację pracowników z firmą w praktyce działalności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Contemporary enterprises that want to operate effectively on the market should pay special attention to human resources that constitute the most significant resources of an enterprise. Satisfaction from work, the feeling of unity and solidarity of employees and their organisation will let the company to gain competitive advantage and better operate in the environment. This paper presents the notion of identification of members with organisation they belong to. The authoress submits the spectrum of literature studies on the notion of identification in the light of psychological, sociological and management sciences. She makes an attempt to find an answer for a question concerning factors that influence identification of employees with a company in a practical operation of firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gould J., Kolb W.L. (red.): A Dictionary of the Social Sciences. Tavistock Publications, London 1964.
 2. Cooley Ch.H.: Human Nature and the Social Order, New York 1964.
 3. Freud S.: The Interpretation of Dreams. Allen & Unwin, London 1954.
 4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Difin, Warszawa 2002.
 5. Radziewicz-Winnicki A.: Identyfikacja z zawodem, grupą roboczą i zakładem pracy. Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 6. Ravasi D., Schultz M.: Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture. Academy of Management Journal 2006, Vol. 49, No. 3.
 7. Reading H.F.: A Dictionary of the Social Sciences, Routledge & Kegan Paul, London-Boston-Henley 1977.
 8. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków 2007.
 9. Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
 10. Turner J.H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 11. Tyrała P.: Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 12. Atamańczuk K.: Przyczyny niezadowolenia z pracy w świetle analizy zachowań pracowniczych, www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=225.
 13. www.cbmtest.com.pl
 14. http://mfiles.ae.krakow.pl
 15. Boś D.: Kultura firmy, www.gazeta-it.pl/2,9,184,index.html
 16. www.hrk.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu