BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany w zarządzaniu różnorodnością pracowniczą
On Changes in Diversity Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 195-207, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Kadra kierownicza, Zasoby ludzkie, Pracownicy w organizacji
Diversity management, Managerial staff, Human resources, Employees in the organization
Uwagi
summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie propozycji zmian, na jakie powinna zwracać uwagę kadra menedżerska organizacji, aby zarządzanie różnorodnością pracowniczą przyniosło spodziewane rezultaty i pozwoliło w przyszłości sprostać pojawiającym się wyzwaniom. W przeprowadzonych analizach wykorzystano przegląd literatury przedmiotu zarówno polskiej, jak i zagranicznej oraz inspiracje pochodzące od starszych i młodszych rozmówców autora tekstu pracujących w rożnych organizacjach. (fragment tekstu)

The first part of the article is focused on the factors increasing workers diversity. In the second part of the paper we present terminology of diversity management and effects of theirs management for organizations. We proposed the way of changes diversity management in the organization. We discuss permanent analyzes change in workers diversity, programs for minorities groups, composed solution for culture diversity, benchmarking diversity management, focused on ROI of the human capital. Also we consider investigation on the commitment diversity groups of workers, exploration on the flexibility of employment in workers diversity context, exploration on the personnel risk human resources diversity. Additional investigation on the human resources management instruments which are relevant for diversity management are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D`Netto B., Shen J., Chelliah J., Monga M. (2014), Human resource diversity management practices in the Australian manufacturing sector, "The International Journal of Human Resource Management" Vol. 25, No. 9.
 2. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Friday E., Friday S.S. (2003), Managing diversity using a strategic planned change approach, "Journal of Management Development" Vol. 22, No. 10.
 4. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie. Zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.
 6. Klarsfeld A., Booysen L.A.E., Ng E., Roper I., Tatli A. (red) (2014), International handbook on diversity management at work, Country perspectives on diversity and equal treatment, second edition, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 7. Kopeć J. (2014), Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników [w:] M. Stor, T. Listwan (red), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia, Problemy zarządczo- ekonomiczne, PN UE we Wrocławiu nr 349, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Kostrzewa Y. (2008), Gender w organizacjach [w:] M. Kostera (red), Nowe kierunki w zarządzaniu, Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 9. Król M. (2014), Elastyczność zatrudnienia w organizacji, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.
 10. Kupczyk T., Oleszkiewicz A., Kubicka J. (2014), Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach - stan wdrożenia i korzyści [w:] M. Stor, A. Fornalczyk (red), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, PN UE we Wrocławiu nr 350, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Łukasiewicz G. (2014), Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością [w:] M. Stor, T. Listwan (red), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, PN UE we Wrocławiu nr 349, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Moczydłowska J. M., Kowalewski K. (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
 13. Olsen J.E., Martins L.L. (2012), Understanding organizational diversity management programs: A theoretical framework and directions for future research, "Journal of Organizational Behavior" nr 33.
 14. Theodorakopoulos N., Budhwar P. (2015), Guest editors` introduction: diversity and inclusion in different work settings: emerging patterns, challenges, and research agenda, "Human Resource Management" March-April, Vol. 54, No. 2.
 15. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor" nr 3(40). www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/ numer/40/id/840 dostęp 6.03.2014.
 16. Waszczak S. (2009), Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje [w:] M. Juchnowicz (red), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 17. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu