BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena K. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Wyzwania menedżerów w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa
Managers' Challenges in the Changing Conditions of the Functioning of the Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 209-223, bibliogr. 39 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kompetencje kierownicze, Menedżer
Enterprise management, Managerial competencies, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza współczesnych kierunków w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz próba identyfikacji związanych z nimi najważniejszych wyzwań stojących przed menedżerami i kompetencji menedżerskich istotnych w kontekście tych wyzwań. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych oraz wynikach własnych badań empirycznych. (fragment tekstu)

This study attempts to analyze the key managers' challenges in the changing conditions of the functioning of the enterprise. The first part presents the definition of the contemporary manager, their roles and functions in the enterprise. The second part describes directions of management in contemporary, changing conditions. The author has analyzed the key managers' challenges associated with current changes of determinants of the management process and has shown the desired key managerial competencies needed to meet these challenges. The article is based on the studies of literature and results of own empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bingham C.B., Eisenhardt K.M., Furr N.R. (2011), Which Strategy When?, "MIT Sloan Management Review", nr 12.
 3. Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 4. Bitkowska A. (2015), Paradygmat procesowości w naukach o zarządzaniu [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Zarządzanie procesowe w organizacjach, VIZJA PRESS&IT, Warszawa.
 5. Dziawgo D. (2011), Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych [w:] Zeszyty Naukowe Nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 63, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Gąsowska M.K. (2014a), Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 74.
 7. Gąsowska M.K. (2014b), Kooperacja jako sposób zdobywania przewagi na rynku w świetle badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse" nr 3, cz. 1.
 8. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Jamali D. (2005), Changing Managenent Paradigms: Implikations for Educational Institutions, "Journal of Management Development", nr 2.
 11. Janasz W. (2015), Dylematy kreatywności w rozwoju współczesnej innowacyjnej gospodarki [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 12. Jędrzejczyk W. (2011), Zdolności intuicyjne kadry kierowniczej przedsiębiorstw [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tom II, Dom Organizatora, Toruń.
 13. Kaczmarek B. (2011), Wyzwania współczesnego zarządzania we współczesnej gospodarce [w:] Z. Dworzecki, B. Nogalski (red.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. Tom I, Dom Organizatora, Toruń.
 14. Kaczmarek B. (2013), Współczesne wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwami, Dom Organizatora, Toruń.
 15. Khanna T., Song J., Lee K. (2012), Paradoks sukcesu Samsunga, "Harvard Business Review Polska", nr 6.
 16. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014), Zasady zarządzania, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Krzakiewicz K., Cyfert Sz. (2015), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Krzakiewicz K. (2011), Przełomy i wyzwania w działalności kierowniczej [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tom II, Dom Organizatora, Toruń.
 19. Kuc B.R. (2014), Determinanty osobowościowe i sytuacyjne ryzyka menedżerskiego, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", nr 4.
 20. Lichtarski J. (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska- Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Malara Z. (2014), Społecznie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstwa - rzecz o przyzwoitych kontraktach [w:] Z. Malara (red.), Przyzwoitość w zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 22. Malara Z., J. Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywacja pracowników, Difin, Warszawa.
 24. Nogalski B., Szpitter A. (2014), Koncepcja sustainability jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa [w:] I. Hejduk, A. Herman (red.), Dla przyszłości, Difin, Warszawa.
 25. Nowak A.Z. (2013), Współczesny świat w erze turbulencji [w:] J. Bogdanienko, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 27. Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 28. Osbert-Pociecha G. (2014), Zmiany optymalizujące złożoność - jako uwarunkowanie gospodarowania energią organizacji [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Ornarowicz U. (2008), Menedżer XXI wieku. Definicja. Identyfikacja. Edukacja, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 30. Ornarowicz U. (2013), Konkurencyjność współczesnej organizacji gospodarczej i zarzadzanie potencjałem konkurencyjnym [w:] W. Gonciarski, U. Ornarowicz (red.), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 31. Płoszajski P. (2014), Współczesne otoczenie organizacji [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 32. Rogers J. (2015), Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.
 33. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 34. Romanowska M. (2014), Podejmowanie decyzji w organizacji [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 35. Rzycka O. (2015), Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 36. Stańczyk-Hugiet E.I. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 37. Ścibiorek Z. (2014), Uwarunkowania zmian w czasach globalizacji, EMENTON, Warszawa.
 38. Zbierowski P. (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 39. Zook Ch., Prokurat S. (2013), Cudowna siła prostoty, "Harvard Business Review Polska", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu