BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kreatywność a dynamika organizacji
Creativity and Dynamism of Organization
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 21-29, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kreatywność, Równowaga
Enterprise management, Creativity, Balance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia dynamiki organizacji, jej rodzaje i relacje. Następnie uwypuklono wpływ kreatywności na dynamikę organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej współzależności z tzw. dynamiczną równowagą organizacji. Niewątpliwie w turbulentnym otoczeniu równowaga staje się docelowym stanem, w którym kreatywność, a tym samym psychospołeczne aspekty organizacji zasadniczo wpływają na właściwe wykorzystanie potencjału i rozwój organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of dynamism of organization, its types and relations. The influence of creativity on dynamism of organization, its relations with dynamic equilibrium was presented. Undoubtedly in turbulent environment the equilibrium becomes a definite state in which creativity and psycho-social aspects of organization essentially influence on utilizing of potential and development of organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bills T., Genassi Ch.: Creative Business. Pelgrave Macmillan, New York 2003.
 2. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 3. Clegg B.: Creativity and innovation for managers. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 4. Francis D., Bessant J.: Managing radical organizational transformation. Management Decision 2003, No 41.
 5. Hodge B., Coronado G.: Understanding change in organizations in a far-from equilibrium world. Complexity & Organization 2007, Vol. 9, No 3.
 6. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2005.
 7. Perechuda K.: Filozofia I-Cing w zarządzaniu. Placet, Warszawa 2008.
 8. Schreyogg G.: Reframing change in organization. The equilibrium logic and beyond, [in:] Best Paper Proceedings, Academy of Management, Toronto 2000.
 9. Shalley Ch.E., Gilson L.L.: What leaders need to know: a review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quaterly 2004, Vol. 15.
 10. Siedlecki J.: Równowaga a wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 11. West M.A.: Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu