BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Preferowany wiek przejścia na emeryturę a zaangażowanie pracowników - wyniki badań
Preferred Retirement Age and the Involvement of Employees - Research Findings
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 241-257, tab., bibliogr. 35 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Wiek emerytalny, Zaangażowanie organizacyjne, Wyniki badań
Employees' engagement, Retirement age, Organizational commitment, Research results
Uwagi
summ., Artykuł powstał w ramach Grantu NCN: Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstwach, 2013/09/B/HS4/01307.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest wykazanie związku pomiędzy preferowanym wiekiem przechodzenia na emeryturę a poziomem zaangażowania pracowników oraz określenie siły tego związku. Realizacji tego celu podporządkowane zostały badania przeprowadzone w trzech grupach wiekowych pracowników. (fragment tekstu)

Demographical changes such as ageing of society force to undertake actions which will reduce the negative effects of these processes. One ways to deal with reducing numbers of employees is to extend the retirement age. Legislative changes in this field entail necessity of changes in HRM practices. It becomes challenge to design and implement solutions which take into account the differences in the functioning of workers of different ages. The aim of the present study is to demonstrate the relationship between the preferred age of retirement and the level of involvement of employees and to determine the strength of this relationship. The study involved three groups of employees. The first group were workers between 35 and 44 years old, the second group: 45-54 years old, the third group: 55 to 64 years old. Statistical analysis of the results allowed to determine the level of involvement in each age group, preferences regarding retirement age and the relationship between these variables. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams G.A., Rau B.L. (2011), Putting off tomorrow to do what you want today. Planning for retirement, "American Psychologist", 66(3).
 2. Allen N.J., Meyer J.P. (1993), Organisational commitment: Evidence of career stage effects? "Journal of Business Research", 26.
 3. Bakker A.B., Xanthopoulou D. (2009), The crossover of daily work engagement: test of an actor-partner interdependence model, "Journal of Applied Psychology",94(6).
 4. Bakker A.B., Schaufeli W.B,. Leiter M.P., Taris T.W. (2008), Work engagement: an emerging concept in occupational health psychology. "Work & Stress", 22(3).
 5. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne", t. 8.
 6. Beehr T.A. (1986), The process of retirement: A review and recommendations for future investigation, "Personnel Psychology", 39(1).
 7. Dodd- McCue D., Wright G.B. (1996), Men, Women and Attitudinal Commitment: The Effects of Workplace Experiences and Socialization, "Human Relations", Vol. 49, No. 8.
 8. Dychtwald K., Erickson T., Morison B. (2004), It's time to retire retirement, "Harvard Business Review", 82.
 9. Evans L., Ekerdt D.J,. Bosse R. (1985), Proximity to retirement and anticipatory involvement: Findings from the Normative Aging Study, "Journal of Gerontology", 40.
 10. Gorgievski M.J., Bakker A.B., Schaufeli W.B. (2010), Work engagement and workaholism: comparing the self-employed and salaried employees. "The Journal of Positive Psychology", 5(1).
 11. Juchnowicz M (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3,4.
 12. Juchnowicz M. (2014), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. PWE, Warszawa.
 13. Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K. (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę - koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, "Medycyna Pracy", 66(2).
 14. Lawler, E.E., Hall, D.T. (1970), Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation, "Journal of Applied Psychology", 54 [w:] A. Wołowska, A. Bańka, R. Bazińska (2010), Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego, "Czasopismo Psychologiczne", Tom 16, Nr 2.
 15. Meyer J.P., Herscovitch L. (2001), Commitment in the workplace: Toward a general model, "Human Resource Management Review", 11.
 16. Meyer J.P., Allen N.J.(1991), A three-component conceptualization of organizational commitment, "Human Resource Management Review", 1(1).
 17. Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L,. Topolnytsky L. (2002), Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, Journal of Vocational Behavior, 61.
 18. Moczydłowska J.M. (2013), Zaangażowanie pracowników - aspekty psychologiczne i organizacyjne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 4 (42).
 19. Nadiri, H., Tanova, C. (2010), An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in the hospitality industry, "International Journal of Hospitality Management", 29.
 20. Rhodes S.R. (1983), Age-related differences in work attitudes and behavior: A review and conceptual analysis, "Psychological Bulletin", 93.
 21. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzales-Roma V. Bakker A.B. (2002), The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, "Journal of Happiness Studies", 3.
 22. Shultz K.S,. Wang M. (2011), Psychological perspectives on the changing nature of retirement, "American Psychologist", 66(3).
 23. Taylor P. (2010). Cross-national trends in work and retirement [w:] D. Dannefer, C. Phillipson (red.). The Sage Handbook of Social Gerontology, Los Angeles: Sage Publications.
 24. Tempes S., Barnatt C., Coupland C. (2002), Grey advantage - new strategies for the old, Long Range Planning, 35.
 25. van Solinge H. Henkens K. (2007), Involuntary Retirement: The Role of Restrictive Circumstances,Timing, and Social Embeddedness, "Journal of Gerontology", 62B, 5 [w:] A. Bańka, A.Wołoska, R. Bazińska (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne", t. 8.
 26. Wang M., Shultz, K.S. (2010), Employee retirement: a review and recommendations for future investigation, "Journal of Management", 36, 1.
 27. Wołpiuk-Ochocińska A. (2015), Motywacje do pracy i zaangażowanie w nią młodych pracowników na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach", Nr 1(11).
 28. Xanthopoulou D., Bakker A.B., Demerouti E., Schaufeli W.B. (2009), Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources, "Journal of Occupationaland Organizational Psychology", 82(1).
 29. Dingemans E., Henkens K. (2014), Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation, "Journal of Organizational Behavior", http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.v35.4/issuetoc, dostęp: 15.03.2016.
 30. Hedge J.W., Borman W.C., Lammlein S.E. (2006), The aging workforce: Realities, myths, and implications for organizations, Washington, DC: American Psychological Association, http://dx.doi.org/10.1037/11325-000, dostęp: 20.12.2015.
 31. Kackar K.M., Carlson D. S., Brymer R. A. (1999). Antecedents and consequences of organizational commitment: A comparison of two scales, Educational and Psychological Measurement, 59, 976-994. [w:] N. Berube (2010), Explaining the relationships between age, job satisfaction, and commitment : an empirical test, PhD thesis, Concordia University, Canada [online], http://spectrum.library.concordia.ca/979267/, dostęp: 20.02.2016.
 32. Pitt-Catsouphes M., Matz-Costa C. (2009), Engaging the 21st century multi-generational workforce: Findings from the age & generations study. Issue Brief No. 20. Chestnut Hill, MA: Sloan Center on Aging & Work at Boston College [online], http://agingandwork.bc.edu/documents/IB20_Engagement_2009-02-10.pdf, dostęp: 5.04, 2015.
 33. Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004), The drivers of employee engagement, Report No. 408. Institute Employment Studies. [online], http://www.employment-studies. co.uk/summary/summary.php?id=408, dostęp: 5.04.2015.
 34. Schaufeli W., Bakker A. (2003), Utrecht Work Engagement Scale. Preliminary Manual [online], http://www.beanmanaged.com/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_87.pdf, dostęp: 10.01.2015.
 35. Steiber N., Kohli M. (2015), You can't always get what you want: actual and preferred ages of retirement in Europe, "Ageing and Society" [online], DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X15001130 (About DOI), dostęp: 3.02.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu