BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Postawy narcystyczne jako źródło dysfunkcji w zarządzaniu organizacją - ujęcie teoretyczne
The Narcissistic Attitude as Disfunction's Source in Organisation's Management - Theoretical Wording
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 259-268, tab., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Psychologiczne aspekty zarządzania, Zachowania pracownika
Enterprise management, Psychological aspects of management, Employee behaviours
Uwagi
summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/1/2013 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Abstrakt
Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat narcyzmu, jego przejawów oraz uwarunkowań psychospołecznych i organizacyjnych. Studia teoriopoznawcze posłużyły do wskazania dalszych pożądanych kierunków badań empirycznych, które przedstawiono w zakończeniu. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/ WZ/1/2013 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW. (fragment tekstu)

The article has a review character. It is a voice in scientific discussion of narcissistic attitudes in work environment with particular consulting the core and effects of narcissistic leadership. The author controverts the conception of productive narcissism, treating the narcissism as the source of serious disfunctions in organisation's management. The text contains the results of wide interdisciplinary literature of the problem's analysis. The aim of the article is to systematize the knowledge about the narcissism, its symptoms, psychosocial and organisational conditioning. Theory-cognitional work goes to indicate further desirable directions of empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avalio B.J., Gardner W.L. (2005), Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership, "The Leadership Quarterly", nr 16.
 2. Avolio B.J., Gardner W.L., Walumbwa F.O. (2005), Authentic Leadership Theory and Practice: Origins, Effects and Development, CA: Elsevier, San Francisco.
 3. Bass B.M. (1990), From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, "Organisational Dynamics", winter.
 4. Brennera C. (1955), An elementary textbook of psychoanalysis, International University Press, New York.
 5. Cantelmi T., Orlando F. (2007), Przekroczyć narcyzm, Wydawnictwo SALWATOR.
 6. Dessuant P. (2005), Narcyzm. Przegląd koncepcji psychoanalitycznych, GWP, Gdańsk.
 7. George W. (2003), Authentic Leadership: Rediscovering the secrets of creating lasting value, Jossey-Bass, San Francisco.
 8. Gościniak J., Mocek M. (2008), Narcyzm i patologia narcystyczna, "Roczniki Psychologiczne", nr 2.
 9. Jones G., Goffee R. (2006), Autentyczne przywództwo, "Harvard Business Review Polska", październik, nr 44.
 10. Kernberg O.F. (1974), Further contributions to the treatment of narcissistic personalities, "Journal of the American Psychoanalytic Association", no 55.
 11. Kohut H. (1971), The Analysis of the Self. A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorder, International Universities Press, New York.
 12. Lasch Ch. (1991), The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, W.W. Norton & Company, New York.
 13. Luthans F., Avalio B.J. (2003), Authentic leadership: A positive development approach [In:] K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn (ed.), Positive organizational scholarship., Barret-Koehler, San Francisco.
 14. Maccoby M. (2004), Narcystyczni przywódcy, "Harvard Bussiness Review", nr 18.
 15. McWilliams N. (2011), Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process, Guilford Press, New York.
 16. Moczydłowska J.M. (2015), The authenticity as the element of organisational leadership [w:] S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska (red.), Management Aspects in Toyotarity, Oficyna Wydawnicza SMJiP, Częstochowa.
 17. Olchanowski T., Sieradzan J. (2011), Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu do narcyzmu kultury zachodniej [w:] J. Sieradzan (red.), Narcyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 18. Pinsky D., Young S., Stern J. (2009), The Mirror Effect: How Celebrity Narcissism is Seducing America, Harper Collins e-Books.
 19. Rożnowski B., Belniak K. (2015), Styl kierowania lidera a zaangażowanie w pracę wolontariusz [w:] M. Pawlak (red.), Nowe trendy w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lubin.
 20. Rohr H.P. (2007), Narcyzm: zaklęte ja, Wydawnictwo "W drodze", Poznań.
 21. Szpunar M. (2014), Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu, "Kultura - Media - Teologia", nr 18.
 22. Tavanti M. (2011), Zarządzanie toksycznymi liderami. Dysfunkcyjne schematy w przywództwie organizacyjnym i sposoby radzenia sobie z nimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 23. Terry R.W. (1993), Authentic Leadership: Courage Action, Jossey-Bass, San Francisco.
 24. Villani S. (1999), Are you Sure You're Principal? On being an Authentic Leader, Corwin Press, Thousad Oaks.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu