BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Diniz Francisco (University of Trás-os Montes and Alto Douro; CETRAD)
Tytuł
Businesses' Local Economic Integration Level : the Case of Two Touristic Portuguese Small and Medium-Sized Marketowns Silves and Tavira - a Sectoral Approach
Poziom ekonomicznej integracji lokalnego biznesu : przypadek portugalskich turystycznych małych i średnich rynków lokalnych - Sives i Tavira - podejście sektorowe
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 31-48, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Małe miasto, Rozwój regionalny, Rozwój zrównoważony
Small town, Regional development, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Portugalia
Portugal
Abstrakt
Obecnie w Europejskiej Polityce Regionalnej poświęca się dużo uwagi małym i średnim miastom w obszarach rolniczych. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego ESDP [European Spatial Development Perspective], dokument opublikowany w maju 1999 roku przez Komisję Europejską odnośnie zrównoważonego rozwoju, akcentuje rolę małych i średnich miast w polityce zorientowanej przestrzennie. Wskazuje na zrównoważony rozwój systemów miejskich, jako jedną z głównych wytycznych rozwojowych. Odnosi się również do umocnienia partnerstwa pomiędzy miejskimi a rolniczymi obszarami, w znaczeniu przezwyciężania przestarzałego dualizmu pomiędzy miastem a wsią. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie analiza wyników badania, przeprowadzonego wśród 150 ankietowanych, adresowanego do nierolniczych przedsiębiorstw w małym mieście (Tavira) oraz średnim mieście (Silves) w Portugalii. Są to miasta znajdujące się na obszarze, gdzie poziom zatrudnienia w sektorze turystycznym kształtuje się powyżej średniej krajowej. Miasta te zostały wybrane w celu wyciągnięcia wniosków odnośnie lokalnej integracji ekonomicznej przedsiębiorstw z tego obszaru: znaczenia elementów charakterystycznych firm, kwestii znaczenia wielkości miasta, sektora, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność, w końcu, rolę podstawowej działalności w danym mieście, w odniesieniu do różnych typów aktywności i zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized towns in rural areas are of particular interest at this stage in the evolution of the European Regional policy. Small and medium-sized towns are potentially attractive as a focus for future regional development initiatives because:
 • The concentration of initiatives within such settlements takes advantage of the economies of agglomeration while allowing the benefits of such initiatives to spread out from these sub-poles into the surrounding countryside;
 • Small and Medium-sized towns contain the concentration of both human and institutional capacity required for "bottom-up" initiatives;
 • Small and medium-sized towns often contain the administrative infrastructure required to manage rural development initiatives on behalf of regional, national or European authorities in a properly accountable and auditable manner;
 • In regions where land is scarce and the population density high, small and medium-sized towns provide the right location to foster beneficial rural development while preserving the environmental assets of the open countryside.
The ESDP - European Spatial Development Perspective, a document published in May 1999 by the European Commission regarding the balanced and sustainable development of the territory stresses the role of small and medium-sized towns in the spatial orientation policies. It points to the "development of a polycentric and balanced urban system" as one of the main development guidelines. It also refers the strengthening of partnerships between urban and rural areas" as a means of overcoming the outdated dualism between city and countryside. One of the policy options of this polycentric spatial development towards a new urban-rural relationship mentioned in point 3.2.3 (Indigenous Development, diverse and Productive Rural Areas) make it clear the important role small and medium-sized towns are expected to play as focal points for regional development and promotion of their networking. With this paper we wish to analyze the results provided by around 150 questionnaires addressed to non-farm businesses in one small (Tavira) and one medium-sized (Silves) Portuguese towns placed in an area where employment on Tourism is well above the national level - chosen to be studied in order to draw some conclusions about the purchase and sale local economic integration of these firms regarding: - the relative importance of some of the firms' characteristics; - the question whether the size of the town matters; - the economic sector where the firm developed its activity; and, finally, - the role of the main economic activity of the town in terms of the different types of economic activities and employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alves B.: A formação dos sistemas urbanos, Compêndio de Economia Regional, Coimbra, Colecção APDR, 2002.
 2. Câmara Municipal De Silves, Silves, no Caminho do Futuro, Centros Históricos. Revista da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, Set-Dez, Ano IV, 2002, No 12, p. 30-31.
 3. Comissão Europeia, Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário - Para um desenvolvimento equilibrado e sustentável do território da EU, Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, Luxemburgo1999.
 4. Courtney P., Errigton A.J.: Small towns as 'sub-poles' in European Rural Development: Policy, theory and methodology. Agricultural Economics Society Annual Conference, University of Plymouth, 11-14 April 2003.
 5. Courtney P., Errigton A.J.: The role of small towns in the local economy and some implications for development policy. Local Economy 2000, No 15.
 6. Diniz F., Poeta A., Silva C., António P., Ribeiro L., Abreu S.: Study Área Report for Vila Real - Deliverable Eleven, Marketowns, Vila Real, 2003.
 7. Diniz F., Poeta A., Silva C., António P., Ribeiro L., Abreu S.: National Report for Portugal - Deliverable Twelve, Marketowns, Vila Real 2003.
 8. Hadjimichalis C.: Imagining rurality in the new Europe and dilemmas for spatial policy, Actas do VIII Encontro Nacional da APDR, Desenvolvimento e Ruralidades no Espaço Europeu, 1, Coimbra 2003.
 9. Ine: Anuário Estatístico da Região do Algarve: 2000, Instituto Nacional de Estatística, Faro, 2001.
 10. Ine: Censos 2001 - XIV Recenseamento Geral da População/IV Recenseamento Geral da habitação - Resultados Definitivos - Algarve, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, 2002.
 11. Keane M.J.: Rural and Local Development in Ireland: exploring the Theory-Practise Interface, Regional Studies, No 31, 1997.
 12. Lopes R.T.: Mirandela, João Azevedo Editor, 2002.
 13. Parr J.B.: Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A retrospective View. Part 1, Origins and Advocacy, Urban Studies 1999, No 36(8).
 14. Perroux F.: Note sur la notion de pole de croissance, [in:] Economie Appliquee 1955, No 8.
 15. Saraiva J.H.: A Memória das Cidades. CTT, Correios de Portugal, 1999.
 16. Williams C.C.: Consumer Services and Economic Development. Routledge, London 1997.
 17. http//www.ine.pt
 18. http//www.cm-Silves.pt
 19. http//www.cm-Tavira.pt
 20. http//www.anmp.pt
 21. http//www.anafre.pt
 22. http//www.guiadeportugal.pt
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu