BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Karol (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Nepotyzm i kronizm jako przejaw dysfunkcji w zarządzaniu (wyniki badania ankietowego w Polsce północno-wschodniej)
Nepotism and Cronyism as a Symptom of Dysfunction in Management (the Survey Results in the North-Eastern Poland)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 269-286, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Patologie społeczne, Wyniki badań
Enterprise management, Social pathologies, Research results
Uwagi
summ., Praca powstała w ramach badań statutowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, sfinansowanych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (informacja nr 25065/E-561/S/2016).
Kraj/Region
Polska Północno-Wschodnia
North-East Poland
Abstrakt
W języku potocznym częściej mówi się o familizmie, kolesiostwie czy kumoterstwie. Są to praktyki generalnie negatywne i uznawane przez wielu praktyków i teoretyków zarządzania jako patologia w zakresie kierowania organizacjami. Ale czy zawsze i w odniesieniu do każdej organizacji? Czy podobne przekonania mają pracownicy i kadra zarządzająca? Jaki może być wpływ analizowanych zachowań na funkcjonowanie organizacji i stosunki interpersonalne wewnątrz kadry?
W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania za cel badawczy niniejszej pracy obrano zbadanie opinii pracowników na temat zjawisk nepotyzmu i kronizmu w organizacjach Polski północno-wschodniej. W toku procesu badawczego zastosowano technikę ankiety audytoryjnej i ankiety bezpośredniej. Oprócz części empirycznej w pracy ukazano istotę nepotyzmu i kronizmu oraz podjęto krótkie rozważania na temat niejednoznacznej interpretacji powyższych zjawisk. Ze względu na wymogi dotyczące objętości niniejszego opracowania przedstawiono jedynie wyniki i wnioski o charakterze ogólnym, bez szczegółowej i pogłębionej analizy. (fragment tekstu)

This paper focuses on a problem of nepotism and cronyism in the polish organizations. The main purpose of this article is to show employer's opinion about the process of unfair preferment of or special favouritism to family and friends. The paper contains theoretical considerations about the issue of nepotism and cronyism and it's influence on organization management. It also presents contradictory opinions and viewpoints, which gave a stimulus to start own researches described further on in this article. The article ends with conclusions of the paper's author upon findings of his researches. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bellow A. (2004), In Praise of Nepotism, Anchor Books, New York.
  2. http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nepotyzm.html, dostęp: 2 marca 2016.
  3. http://www.antykorupcja.gov.pl, dostęp: 4 marca 2016.
  4. Korzempa K. (2016), Dobry i zły nepotyzm, http://www.antynepotyzm.pl/publikacje, dostęp: 10 marca 2016.
  5. Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B. i in. (2008), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
  6. Krueger A. (2002), Why Crony Capitalism Is Bad for Economic Growth, [w:] S. Haber (red.), Crony Capitalism and Economic Growth in Latin America. Hoover Institution Press, Stanford.
  7. Jones R. (red.) (2011), Nepotism in Organizations, Taylor & Francis Group, New York.
  8. Wenzel M. (2009), Nepotyzm, komunikat z badań BS/68/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
  9. Wypych-Dobkowska M. (2010), Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach, z. 6, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków.
  10. Słownik naukowy, http://nauka.money.pl/slownik-naukowy, dostęp: 1 marca 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu