BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa Marta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Outsourcing w szpitalach powiatowych
Outsourcing in District Hospitals of Lublin Province
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 49-63, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Outsourcing, Hospital service, Medical facilities management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące outsourcingu w szpitalach powiatowych województwa lubelskiego. Analizie poddano usługi zlecane firmom zewnętrznym, ich sposób realizacji oraz wpływ takiego rozwiązania na działalność placówki służby zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono przyszłej wizji outsourcingu w szpitalach, obejmującą dwa przeciwstawne działania, a więc dalszy rozwój lub rezygnację z tej metody zarządzania. (abstrakt oryginalny)

This article presents results of research concerning outsourcing in district hospitals of Lublin province. Services recommended to external companies, it's way of realization and influence on hospitals activity were analyzed. Particular attention was paid to long-term vision of outsourcing in hospitals and was composed of selection between future development and resignation of this method of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański R., Poździoch S.: Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej współpracujących podmiotów. Zdrowie i Zarządzanie 2002, Nr 1, Tom IV.
 2. Kautsh M., Ponikło W., Stylo W.: Rozważania o outsourcingu. Zdrowie i Zarządzanie 2002, Nr 1, Tom IV.
 3. Melchior M.: Outsourcing w reformie szpitali w Stanach Zjednoczonych. Zdrowie i Zarządzanie 2002, Nr 1, Tom IV.
 4. Szymaniak A.: Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared services center. INPiD UAM, Poznań 2007.
 5. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 6. Wacław J.: Tendencje rozwoju metod zarządzania na przykładzie sektora medycznego. Antidotum 2003, Nr 7.
 7. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 8. www.biznes.onet.pl, artykuł: Są blaski, są cienie.
 9. www.bpo-outsourcing-journal.com/nov2000.
 10. www.cleanlink.pl, artykuł: S. Augustynowicz, Sprzątanie w szpitalu.
 11. www.outsourcing-center.pl.
 12. DzU z 2006 r., nr 79. Prawo zamówień publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu