BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Elżbieta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej - wybrane aspekty
The Impact of Social Capital on Targets Realization in Hospitals - Chosen Aspects
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 65-77, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Jakość usług medycznych
Social capital, Health care institution, Quality of medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące wpływu kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Kapitał społeczny w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej to kompetencje, podzielane społeczne normy, w tym zaufanie i zaangażowanie, które dzięki sieci powiązań przyczyniają się do skutecznego funkcjonowania tych placówek. Realizacja celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej ukierunkowana jest na orientację na pacjentów i ich potrzeby, dostarczenie wysokiej jakości usług oraz racjonalne gospodarowanie posiadanym budżetem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż kapitał społeczny wpływa na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Wykorzystanie znajomości kapitału społecznego jest kluczowe dla realizacji celów placówek służby zdrowia, między innymi dla realizacji funkcji społecznej, jaką są: ochrona zdrowia, świadczenia wysokiej jakość usług oraz generowania zysku. (abstrakt oryginalny)

Social capital is one of the key intangible resources of the organization which can contribute to survival and development as well as to achieve success by hospitals. Social capital in hospitals is defined as competences, social norms including trust and involvement which due to social networks contribute to effective running. Targets realization in hospitals are patient oriented, directed to high quality of medical services delivery and to manage the budget in a rationale way. On the basis of the research affirmed that social capital has impact on targets realization in hospitals. Make the most of social capital knowledge is essential to targets realization of hospitals, among others for realization of social function which is health protection, high quality medical services and profit generation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Bratnicki M., Strużyna J.: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 3. Coleman J.S.: Social Capital In the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology 1988, No 94.
 4. Fine B.: Social Capital versus Social Theory. Political economy and social science at the turn of the millennium. Routledge, London and New York 2001.
 5. Flap H.D.: No Man Is An Island. The Research Program of a Social Capital Theory. World Congress of Sociology. Bielefeld, Germany 1994.
 6. Janoś-Kresło M.: Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. SGH, Warszawa 2002.
 7. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 8. Nahapiet J., Ghoshal S.: Social Capital, Intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review 1988, Vol. 23.
 9. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Cedetu, Warszawa 2003.
 10. Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Niepublikowana rozprawa doktorska, pod kierunkiem dr hab. A. Sitko-Lutek, prof. UMCS. Politechnika Śląska, Zabrze 2008.
 11. Sitko-Lutek A., Pawłowska E.: Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów. Organizacja i Zarządzanie, nr 3, Gliwice 2008.
 12. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem społecznym procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w woj. śląskim. Projekt badawczy KBN, nr 2H02D 03225 pt.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych - materiały niepublikowane.
 13. Stachowicz J.: Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych. PWN, Warszawa 2001.
 14. Supernat J.: Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje. Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu