BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroenke Anna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Menedżer w zmieniającej się organizacji - ujęcie teoretyczne
Leaders for Organizations in Change
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 287-298, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Lider w organizacji, Menedżer
Organisational change, Leader in the organization, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi, przed jakimi wyzwaniami staje menedżer w zmieniającej się organizacji i w jaki sposób może te cele osiągać. Szczególnie istotne jest tu zwrócenie uwagi na specyficzne cechy i umiejętności, które powinny charakteryzować menedżera odpowiedzialnego za proces zmian w organizacji. (fragment tekstu)

Modern organizations transform quickly, but not in any organization change is rapid. Declaration of the changes does not necessarily mean that it actually happens. Organizations on the one hand need to change the other are afraid to carry them out. One of the most difficult roles in the process of change is the role of the manager. The changes do not happen by themselves. Good to carry out changes on the one hand, involvement of the entire organization on the other thought leadership manager who sets the direction of change and gives it the necessary momentum. This is a challenge faced by organizations on the world. Not only what changes to make, when and for what purpose, but most of all, who put at the forefront of these changes. The article is an attempt to answer the challenges facing becoming manager in changing the organization and how you can achieve these goals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak J. (2008), Cechy przywódcze, jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji, "Przegląd Psychologiczny", tom 51, nr 1.
 2. Bolek J. (2012), Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo [w]: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 3. Centkowska M. (2015), Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: "Organizacja i Zarządzanie", z.77.
 4. Czop K. (2013), Prorozwojowe zachowania pracowników a zdolność organizacji do zmian, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie-Zarządzanie w XXI wieku. Menadżer innowacyjnej organizacji", Wydawnictwo SAN, tom XIV, z. 12, cz. II.
 5. Dźwigoł-Barosz M. (2014), Rola liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: "Organizacja i Zarządzanie", z.70.
 6. Flak M.(2014), Rola kompetencji przedsiębiorczych w pracy menadżerskiej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 10.
 7. Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, wyd. Media Rodzina.
 8. Gorynia M., Saykiewicz J.N. (2007), Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji, "Przegląd Organizacji" 1/2007.
 9. Grabus M. (2013), Opor wobec zmian- źródła indywidualne i uwarunkowania organizacyjne, HRM(ZZL),2-2013.
 10. Jasińska M. (2010), Udział menadżera w sprawnym zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: "Administracja i Zarządzanie", nr 84.
 11. Kowalczyk H. (2008), Komunikacja podstawą interakcji pracowniczej, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, nr 6.
 12. Maciaszek Z. (2010), Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian, Zeszyty Naukowe Zarządzanie zmianami 1/2010.
 13. Mitek A., Miciuła I. (2012), Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 28.
 14. Ober J. (2013) Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z.65.
 15. Olak A. (2011), Zasoby ludzkie i wiedza, jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Społeczeństwo informacyjne- regionalne aspekty rozwoju", z. 23.
 16. Siwy-Hudowska A., Kieszkowska-Grudny A. (2010), Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku, "Psychologia Społeczna", tom 5.
 17. Stemplewska L. (2013), Znaczenie zarządzani zmianą i pracownikami w firmie, "Zarządzanie i Edukacja", nr 86.
 18. Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska.
 19. Szczepanik E. (2013), Przywództwo w kierowaniu i zarządzaniu organizacją, Europejska Uczelnia Informatyczno- Ekonomiczna w Warszawie, "Dylematy 1".
 20. Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2(13), t.2.
 21. Willmanowicz E. (2012), Przywództwo, jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych organizacjach, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 30.
 22. Wiśniewska E. (2013), Restrukturyzacja organizacyjna, jako zmiana radykalna, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: "Organizacja i Zarządzanie", z.67.
 23. Żukowski P. (2009), Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menadżera, "Przedsiębiorczość-Edukacja".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu