BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Przemysław (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
The Socio-Economical Aspects of Functioning of Social Enterprises
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 77-96, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Przedsiębiorstwa społeczne, Innowacyjność, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Social economy, Social enterprises, Innovative character, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule jako główny cel wyznaczono przedstawienie istoty przedsiębiorstw społecznych, z uwzględnieniem ich miejsca i znaczenia na rynku pracy. Ukazano także zagadnienie innowacyjności w odniesieniu m.in. do: produktów i ich jakości, czynników produkcji oraz generowania miejsc pracy. Istotę artykułu stanowią rozważania społeczno-ekonomicznych aspektów w kontekście wyznaczonych celów i procesu zarządzania. Dla opracowania artykułu wykorzystano takie metody badawcze, jak: studia literatury przedmiotu, syntezę zebranego materiału oraz wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)

In the article presentation nature of social enterprises was set as a main aim. It was considered also their place and meaning on the work market. Also a problem of the innovation was portrayed among other things in taking to: products and their quality, production factors and generating places of employment. Deliberations of socioeconomic aspects of purposes in the context of appointed aims and the process of management constitute the essence of the presentation. For elaboration of article there were used such research methods how: the studies of objective literature, the synthesis of gathered material as well as the inference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron I.: Fight for "social enterprise". Pulse 2006, No I 23.
 2. Defourny J.: Przedsiębiorstwa społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość. Rynek Pracy 2005, nr 1.
 3. Ducci G., Stentella C., Vulterini P.: The Social Enterprise In Europe The State of the Art. International Journal of Mental Heath 2002, Vol. 31, No 3.
 4. Dyka S., Grzegorzewski P.: Zarządzanie spółdzielnią. Difin, Warszawa 2000.
 5. Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.): Kapitał społeczny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 6. Frączak P.: Przedsiębiorstwo społeczne (tezy do dyskusji). http://www.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/tezy/definicjaequalluty.pdf.
 7. Herbst K.: Tezy do Ekspertyzy w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej. http://www.partnerstwosynapsis.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 3&Itemid=4.
 8. Gray M., Healy K., Crofts P.: Social enterprise: is it the business of social work? Australian Social Work 2003, Vol. 56, No 2.
 9. Januszek H. (red.): Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 10. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): W stronę aktywnej polityki społecznej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 11. Kostera M.: Antropologia organizacji i metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa 2003.
 12. Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Omega-Praksis, Łódź 1998.
 13. Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor 2005, nr 2.
 14. Leś E.: Europejskie doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch i Finlandii. Wybrane zagadnienia. http://www.computernet.poznan.pl/sss/archiwum.html.
 15. Leś E.: Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje. Trzeci Sektor 2005, nr 2.
 16. Leś E.: Przedsiębiorczość społeczna. http://www.proto.pl/PR/Pdf/Przedsiebiorczosc_spoleczna.pdf.
 17. Looman W.S., Lindfeke L.L.: Health and social context: Social capital's utility as a construct for nursing care and health promotion. Journal of Pediatric Health Care 2005, No 19(2).
 18. Loss M.: Spółdzielnie socjalne we Włoszech. Trzeci Sektor 2005, nr 2.
 19. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 20. Matysiak A.: Źródła kapitału społecznego; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 21. Pałys E.: Przedsiębiorstwa społeczne wzmacniają rozwój. Gazeta Samorządu i Administracji, nr 24 (198). http://www.gazetasamorzadu.infor.pl/index_new.php?tresc=2005/17191/a1&dzial= Ekonomia społeczna.
 22. Perechuda K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele metody. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 23. Rogaczewska M., Tyrowicz J.: Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku), Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 24. Rymsza M.: Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. Trzeci Sektor 2005, nr 2.
 25. Sadowska B.: O wspólnej odpowiedzialności społecznej czyli jak biznesmeni w świecie włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych. Rynek Pracy 2004, nr 4.
 26. Sadowski T.: Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Rynek Pracy 2005, nr 3.
 27. Thomas A.: The Rise of Social Cooperatives in Italy. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2004, Vol. 15, No. 3.
 28. Ulman M.: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych. Zapolex, Warszawa 2002.
 29. http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu