BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań
Modelling the Evolution Stages of Communities of Practice
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 99-114, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Motywacje, Tworzenie wiedzy, Współpraca
Identity, Motivation, Creating knowledge, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowym podejściem do rozumienia procesów tworzenia i dzielenia się wiedzą w organizacjach i środowiskach rozproszonych jest koncepcja "wspólnoty działań" (Community of Practice) Lava i Wengera, która likwiduje ograniczenia wynikające z dwoistości wiedzy, dzięki wzajemnie uzupełniającym się elementom: partycypacji i reifikacji. Uczestnictwo we wspólnocie działań implikuje partycypację we wszystkich działaniach, zakładając, że członkowie wspólnoty nadają identyczne znaczenie prowadzonym działaniom oraz wiedzą, jakie ma to znaczenie dla nich i wspólnoty. W niniejszym artykule przedstawiono główne problemy zawiązane z zarządzaniem procesami tworzenia i rozwoju wspólnot działań, w tym znaczenia tożsamości w procesie ich wyłaniania się i rozwoju oraz czynników determinujących uczestnictwo w wirtualnych wspólnotach działań. (abstrakt oryginalny)

Organizations now have to cope with the increasing internationalization of business forcing collaboration and knowledge sharing across time and distance simultaneously. A new approach to knowledge creation and sharing is Lave and Wenger's theory of Communities of Practice (CoPs), which provides an environment for people to develop knowledge through interaction with others in an environment where knowledge is created nurtured and sustained due to process of participation and reification. CoP members participate in all activities in the community, providing they give the same meaning to their activities and know its importance for the community. This paper presents, how to successfully manage the process of forming a community of practice in terms of individual and environmental (organizational) determinants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagozzi R.P., Davis F.D., Warshaw P.R.: Development and Test of a Theory of Technological Learning and Usage, [in:] Human Relations 1992, No 45(7).
 2. Bendkowski J.: Przesłanki tworzenia wirtualnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań, [w:] Stabryła A.: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 3. Bendkowski J.: Tworzenie organizacyjnych sieci wiedzy na przykładzie Wspólnoty Działań, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Teoria i Praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 4. Bendkowski J.: Wspólnota działań jako metoda zarządzania wiedzą w organizacjach. Przegląd Organizacji 2008, nr 5.
 5. Gongla P., Rizzuto C.R.: Evolving communities of practice: IBM Global Services experience. Knowledge Management 2004, Vol. 40, No 4.
 6. Gongla P., Rizzuto C.R.: Where did that Community go? - Communities of Practice that Disappear, [in:] Hildreth P., Kimble C. (eds.): Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. Idea Group, Hershey, PA 2004.
 7. Hildreth P.M., Kimble Ch.: The duality of knowledge, Information Research. An International Electronic Journal 2002, Vol. 8, No 1.
 8. Lave J., Wenger E.: Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 9. McDermott R.: Community Development as a Natural Step: Five Stages of Community Development. KM Review 3, No 5, 2000.
 10. Puusa A., Tolvanen U.: Organizational Identity and Trust. EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 2006, Vol. 11, No 2.
 11. Rose J., Jones M.: The Double Dance of Agency: A Socio-Technical Account of How Machines and Humans Interact, [in:] Systems, Signs & Actions An International Journal on Communication, Information Technology and Work 2005, No 1(1).
 12. Ślipko T.: Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia. Horyzonty Wychowania 2005, nr 4(7).
 13. Watson S., Hewett A.: Multi-Theoretical Model of Knowledge Transfer in Organizations: Determinants of Knowledge Contribution and Knowledge Reuse. Journal of Management Studies 2006, No 43(2).
 14. Wenger E.: Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 15. Wenger E.: Communities of Practice: Learning as a Social System. Systems Thinker 9. No. 2-3, 5, 1998.
 16. Zarb M.P.: Modelling Participation in Virtual Communities of Practice. Master Dissertation. LSE, London 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu