BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Osobowościowe uwarunkowania pracy efektywnego menedżera - przegląd badań
Personality Working Conditions for the Effective Manager - Research Review
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 299-313, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Efektywność menedżera, Kwalifikacje menedżera, Osobowość kierownika
Efficiency of manager, Managerial qualifications, Manager personality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie duży nacisk kładzie się na to, by każdy menedżer odznaczał się szeregiem charakterystycznych cech. Podkreśla się, że dzięki temu możliwe będzie sprawne wypełnianie przez niego wszelkich obowiązków, tworzenie nowych wartości dla organizacji, a także przyczynianie się do odnoszenia przez nią sukcesów. Posiadanie przez menedżera określonych cech jest szczególnie ważne w ramach funkcjonowania organizacji opartych na wiedzy, w których właśnie osoba tego menedżera odgrywa kluczową rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie tych spośród wspomnianych cech, które mają najważniejsze znaczenie dla sprawnego działania organizacji opartych na wiedzy. (fragment tekstu)

In this paper discussed issues relating to the characteristics, which should have every manager working in a knowledge-based organization. The work was based on research that has been realized by other authors among companies operating in Poland. It was divided into three parts. The first characterized the most important issues relating to the knowledge-based organization. In the second chapter addresses issues related to the site manager in the organization. The third part of the work, presents the results of tests relating to the characteristics of this manager. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białasiewicz M. (2011), Rola i doskonalenie menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 21.
 2. Chlewiński Z. (1992), Kształtowanie się umiejętności poznawczych [w:] M. Majerska, T. Tyszka (red.), Psychologia i poznanie, PWN, Warszawa.
 3. Ciekanowski Z. (2014), Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 101.
 4. Davenport T.H., L. Prusak (1998), Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston.
 5. Dohn K. (2013), Wpływ wybranych narzędzi zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 63.
 6. Jasińska M. (2010), Udział menedżera w sprawnym zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach", nr 84.
 7. Kordel P., Komecki J., Kowalczyk A. i in. (2010), Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa.
 8. Kubik K. (2012), Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 93.
 9. Kupczyk T. (2009), Czynniki sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy [w:] T. Kupczy (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 10. Łobejko S. (2009), Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa.
 11. Makowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych, Scholar, Warszawa.
 12. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
 13. Mikuła B. (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 14. Morawski M. (2003), Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 15. Pervin L.A, John O.P. (2002), Osobowość - teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 16. Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i Finanse", nr 1.
 17. Sikorski M. (2004), Pojęcie i istota umiejętności metodycznych kadry dowódczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 1.
 18. Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 23.
 19. Witaszek Z. (2011), Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 4.
 20. Zakrzewska - Bielawska A. (2009), Cechy menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw [w:] J. Rokita, W. Czakon i A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, wyd. AE, Katowice.
 21. Anam R. (2008), Cechy menedżera: istotna kreatywność, http://www.egospodarka.pl/art/galeria/34219,Cechy-menedzera-istotna-kreatywnosc,1,39,1.html, dostęp: 4 kwietnia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu