BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Innowacyjność i wiedza w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Innovativeness and Knowledge in the Process of Improving Competitiveness of Enterprises
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 1 (5), s. 137-147, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Wiedza, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą
Innovative character, Knowledge, Enterprise competitiveness, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach społeczeństwa wiedzy, którego podstawą są zasoby niematerialne, w tym wiedza. Poszukują one sposobów, które umożliwiłyby im trwanie na rynku oraz rozwój, a także poprawę konkurencyjności. Przedstawiono tutaj istotę konkurencyjności przedsiębiorstwa, pokazano rodzaje i znaczenie innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wskazano, że strategia zarządzania wiedzą pozostaje w związku z zarządzaniem procesowym i przekłada się na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Modern enterprises are functioning in knowledge societies, which rely strongly on knowledge and intangible assets. They are in constant pursuit of achieving sustainable growth and enhanced competitiveness. Article presents the essentials of enterprise competitiveness, different kinds of innovations which add to enterprise's competitiveness. Knowledge management strategy remains in close relation to process management and translates to improved competitiveness of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckman T.J.: The Current State of Knowledge Management, [w:] Liebowitz J. (ed.): Knowledge Management - handbook. CRC Press, Boca Raton, London-New York-Washington, D.C. 1999.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2000.
 3. Competitiveness Advisory Group (Ciampi Group), "Enhancing European Competitiveness", First report to the President of the Commission, the Prime Ministres and the Heads of State, 1995.
 4. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 5. Fiedor B.: Teoria innowacji. PWN, Warszawa 1979.
 6. Freeman Ch., Soete L.: The Economics of Industrial Innovation. MIT Press. Cambridge (MA) 1999.
 7. Hamel G., Prahald C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 8. Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G.: Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom. European Juornal of Innovation Management 2001, No 1.
 9. Krogh G., Nonaka I., Aben M.: Making the most of your company's knowledge a strategic framework. Long Range Planing 2001, No 4.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 11. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 12. Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W. [w:] Zając D. (red.): Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych. Ossolineum PAN, Wrocław-Łódź 1996.
 13. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 14. OECD: Industrial Structure Statistics, Paryż 1996.
 15. Panorama of UE Industry 1997. Competitive Companies, Bruksela 1997.
 16. Pawłowski J.: Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji 2005, nr 5.
 17. Pierścionek Z.: Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw. SGH, http://www.centrum wiedzy.edu.pl.
 18. Pierścionek Z.: Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji 2005, nr 9.
 19. Rummler G.A., Ramais A.J., Rummler R.A.: Potential Pitfalls on the Road to a Process Management Organisation. BP Trends, November 2006.
 20. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 21. Skrzypek A.: Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. UMCS, Lublin 2007.
 22. Skrzypek A.: Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, [w:] Kapitał intelektualny w organizacji. UMCS, Lublin 2009.
 23. Skrzypek A.: Zarządzanie relacjami z klientem jako filozofia biznesu, [w:] Domańska-Szaruga B. (red.): Budowanie relacji z klientem. Studio Emka, Warszawa 2009.
 24. Skrzypek A.: Kapitał intelektualny w organizacji, [w:] Sikora T. (red.): Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. PTTŻ, Kraków 2008.
 25. Skrzypek A.: The role of knowledge and foresight in the new economy. Ekonomika - Zbiór prac naukowych. Uniwersytet Narodowy, Rovne, Ukraina 2008, nr 4(44), cz. V.
 26. Skrzypek E., Hofman M.: Rola i funkcje systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - wyniki badań. Towaroznawcze Problemy Jakości 2008, Politechnika Radomska, Radom, nr 2.
 27. Skrzypek E., Hofman M.: Konowledge and Intellectual Capital Management in Project Oriented Enterprises. IPMA, Kraków 2007.
 28. Stankiewicz M.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa 2000, nr 7/8.
 29. Stankiewicz M.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOIK, Dom Organizatora 2002, Toruń.
 30. Szewczyk A.: Multimedia i mobilność. Wolność czy smycz. Hogben, Szczecin 2009.
 31. Zwicker H.R.: Die virtuelle Firma - ein zukunftweisendes Modell fur Kleinunternehmen Management, 1996, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu