BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem
Business Model - Modern Form of Organization Model for Managing the Company
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 5-23, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna
Business models, Strategic management, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika otoczenia, postępujące procesy konsolidacji i globalizacji wymagają ciągłego doskonalenia metod budowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, funkcjonujących na otwartym rynku. Ich wyrazem są zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono charakterystykę modeli biznesowych traktując je jako nowe formy modeli organizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Podjęto próbę klasyfikacji modeli biznesowych w aspekcie ich wykorzystywania jako narzędzi reorientacji strategicznej organizacji. (abstrakt oryginalny)

Environment dynamics, progressing globalization and consolidation processes require constant improvement of methods for constructing competitive advantages of companies existing at the open market. They are reflected by changes of the companies business models. The paper presents characteristics of the business models treating them as new forms of organization models for managing the company. One tried to classify the business models in the aspect of using them as tools for strategic reorientation of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.N., Tucci Ch.: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna.
 2. Afuah A.N.: Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, Irwin 2004.
 3. Boulton R., Libert B., Samek S.: Cracking the Value Code, Arthur Andersen. Harper Colinns, USA 2000.
 4. Brzóska J.: Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych. Politechnika Śląska, Gliwice 2007.
 5. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 6. Ehiraj S., Guler I., Singh H.: E-Business Models: Value Creation and Competitive Advantage. The Warton School 2000.
 7. Gołembiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hejduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2008.
 8. Grant R.M.: Contemporary Strategy, Analysis, Concepts, Techniques, Applications. Oxford, Blackwell 2002.
 9. Haberberg A., Riple A.: The Strategic Management of Organizations And Strategy Safari - The Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management. Longman, 2004.
 10. Hamel G.: Leading the revolution. Harvard Business School Press 2002.
 11. Magretta J.: What Management is? Profile Books, London 2003.
 12. Magretta J.: Why Business Models Matter? Harvard Business Review, May 2002.
 13. Mintzberg H., Ahlstand B., Lampel J.: Strategy bites back. Person Education Limited, Bell&Bain Ltd, Glasgow 2005.
 14. Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000.
 15. Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2006.
 16. Nogalski B.: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 30.01.2009.
 17. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 18. Porter M.E.: Strategy and the Internet. Harvard Business Review on Advanced Strategy. Harvard Business School Corporation 2002.
 19. Porter M.E.: What is Strategy. Harvard Business Review, November - December 1996.
 20. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 21. Slywotzky A., Morrison D., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 22. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 23. Thomson A.A., Strickland A.J.: Strategic Management Concepts and Cases, McGraw-Hill, New York 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu